CHARITNÍ DŮM SV. VÁCLAVA - domov pokojného stáří

Kubínova 445/44, 713 00 Ostrava-Heřmanice

 Charitní dům sv. Václava

 

 

 
Žádost o přijetí do charitního domu sv. Václava 
Ceník služeb - Charitní dům sv. Václava

Shrnutí dotazníkového šetření pro uživatele služeb 2015 Shrnutí dotazníkového šetření pro rodinné příslušníky uživatelů služeb 2015

 

„Chceme vytvářet nový domov pro lidi, kteří se s ohledem na svůj věk či zdravotní stav
 nemohou o sebe postarat ve vlastním prostředí.“

 

POSLÁNÍ

Charitní dům sv. VáclavaCharitní dům svatého Václava v Ostravě - Heřmanicích je pobytové zařízení sociálních služeb pro seniory provozované Charitou Ostrava. Pracovníci domova provází uživatele služeb tímto životním obdobím a podporují běžný způsob jejich života tak, aby se co nejvíce přiblížil životu vrstevníků v přirozeném domácím prostředí. Kladou důraz na respektování lidské důstojnosti a na zachování kvality života ve stáří.

CÍLE

Zabezpečení kvalifikované a komplexní pomoci uživatelům a to po stránce fyzické, psychické, sociální i duchovní. Služby jsou zajišťovány s úsilím o lidský přístup a akceptování důstojnosti člověka bez ohledu na jeho momentální stav. V rámci Domova zajišťujeme tyto služby:

 • Charitní dům sv. Václavaubytování
 • stravování
 • pečovatelské a ošetřovatelské služby
 • zdravotní služby lékaře
 • vzdělávací a aktivizační služby
 • pomoc při prosazování práv a zájmů

Při poskytování služeb se snažíme podpořit a zachovat stávající soběstačnost, životní styl a nezávislost uživatele v nejvyšší možné míře a zajistit podmínky pro jeho důstojný život.

 

CÍLOVÁ SKUPINA

Charitní dům sv. VáclavaSenioři a osoby se zdravotním postižením z města Ostravy a okolí, kteří ze zdravotních či jiných důvodů nejsou schopni zajišťovat své životní potřeby ve vlastním prostředí a jejich situaci není možné řešit pomocí rodiny ani využitím terénních sociálních služeb.

ZÁSADY SLUŽBY

 • POTŘEBNOST

  poskytovat služby uživatelům v požadovaném rozsahu na základě individuálních potřeb žadatele tak, aby byla zachována jejich vlastní vůle a aktivita

 • KVALITA A ODBORNOST

  všichni zaměstnanci zařízení společně usilují o neustálé zvyšování kvality a úrovně poskytované péče

 • ROVNÝ PŘÍSTUP

  při poskytování sociální služby je všem uživatelům zachována rovnost v respektování jejich práv a oprávněných zájmů

 • SPOLUPRÁCE
  všem uživatelům nabízíme spolupráci, díky které, můžeme společně naplňovat jejich potřeby a přání

 • RESPEKTOVÁNÍ VOLBY

  způsob poskytování sociální služby je založen na svobodné volbě uživatele

 • DŮSTOJNÉ ZACHÁZENÍ

  zachovávat hodnotu osobnosti člověka v celé její jedinečnosti a lidské kráse

 • Charitní dům sv. VáclavaPRINCIP KŘESŤANSKÝCH ZÁSAD

  Na základě křesťanských zásad:

  1. nést víru v dobro života a člověka do situací charakterizovaných nepříznivou sociální situací např. ztrátou smyslu života, utrpením nebo životními tragédiemi;
  2. nést naději i do beznadějných situací, tzn. nabízet životní perspektivu, která má širší rozpětí než čistě lidská naděje;
  3. v tíživé situaci přijímat trpícího s laskavostí, i když on sám se už nedokáže přijmout a všichni ostatní jej už odepsali.

  

Příběh:
Paní Alžbětě je 89 let a nyní svůj život prožívá v domě pokojného stáří – Charitním domě sv. Václav již několik roků. Pochází z Osoblažska, vychovala tři děti a celý život pracovala v JZD jako ošetřovatelka skotu. Namáhavá fyzická práce se později projevila v jejím zhoršeném zdravotním stavu a problémech s chůzí. Ráda se starala o kytky na chodbách a balkonech našeho domu a výzdobu zdejší kapličky, dnes už ji to zdravotní stav neumožňuje v takovém rozsahu, ale stará se o květiny ve svém pokoji. Paní Alžběta je lidumil, má ráda společnost lidí a umí se podělit o své zážitky a o to, jak milovala práci se zvířaty. Tuto lásku věnuje pejskům, kteří k nám dochází v rámci canisterapie. Ráda se účastní společenských a volnočasových aktivit v charitním domě, kterou pro ni jsou velmi povzbuzující a nemusí se cítit osamělá. Domov pokojného stáří využívá až 64 uživatelů služby ročně. Co člověk, to osud, proto se snažíme naše služby poskytovat co nejvíce individualizovaně, tak aby se všichni mohli cítit dobře a příjemně. My, pracovníci, jsme rádi za každého klienta, kterému můžeme pomoci důstojně prožívat jeho život.
 

 

Projekt "Zkvalitnění poskytovaných sociálních služeb v Charitním domě sv. Václava"
byl podpořen
z Programu švýcarsko-české spolupráce.
Supported by a grant from Switzerland through the Swiss Contribution to the enlarged European Union.

Program švýcarsko-české spolupráce

Projekt je realizován s finanční podporou statutárního města Ostravy a Moravskoslezského kraje.
Projekt byl podpořen statutárním městem Havířov.

  Statutární město Ostrava        Moravskoslezský kraj   Statutární město Havířov

Podpořeno z programu Výboru dobré vůle - Nadace Olgy Havlové.

Výbor dobré vůle - Nadace Olgy Havlové

 

Podpořte nás
 

Projekty Charity Ostrava jsou realizovány s finanční podporou statutárního města Ostravy, Moravskoslezského kraje, Programu švýcarsko-české spolupráce
a Evropské unie.

 

          Statutární město Ostrava

 

Moravskoslezský kraj - logo


Program švýcarsko-české spolupráce

 

Evropská unie - Evpropský sociální fond - Operační program zaměsnanost

 

 
 

Charita Ostrava na Facebooku:Facebook - logo

 

 Portál darování neziskovkám:
Daruj správně - logo

Kulturní akce nejen v Ostravě:

Ostravský informační servis

Software pro neziskovky:
Techsoup Česká republika

 

 

 

Odkazy

 
 

Akce

1. 6. 2017, 08:00 — 30. 6. 2017, 17:00

Program v Charitním středisku Gabriel 6/2017

29. 6. 2017, 16:00 — 29. 6. 2017, 18:00

Beseda s Vlaďkou Dohnalovou a jejími hosty - 29. 6. 2017

3. 7. 2017, 08:00 — 31. 7. 2017, 16:00

Můj svět - výstava fotografií - 3. - 31. 7. 2017