CHARITNÍ DŮM SV. VÁCLAVA - domov pokojného stáří

Kubínova 445/44, 713 00 Ostrava-Heřmanice

 Charitní dům sv. Václava

 

 

 
Žádost o přijetí do charitního domu sv. Václava 
Ceník služeb - Charitní dům sv. Václava

Shrnutí dotazníkového šetření pro uživatele služeb 2015 Shrnutí dotazníkového šetření pro rodinné příslušníky uživatelů služeb 2015

 

„Chceme vytvářet nový domov pro lidi, kteří se s ohledem na svůj věk či zdravotní stav
 nemohou o sebe postarat ve vlastním prostředí.“

 

Charitní dům sv. VáclavaPOSLÁNÍ

Posláním Charitního domova sv. Václava – domova pokojného stáří je prostřednictvím pobytové sociální služby poskytovat pomoc a podporu seniorům, kteří vzhledem ke svému věku a zdravotnímu stavu nemohou žít sami ve své vlastní domácnosti, a to ani za pomoci jejich blízkých nebo terénní sociální služby.

CÍLE

Charitní dům sv. Václava

Cílem služby je připravit takové prostředí a podmínky pro plnohodnotný život uživatelů, aby mohli dosáhnout maximální možnémíry samostatnosti a soběstačnosti. Dále vytvořit takové podmínky, kde budou respektovány jejich potřeby a požadavky, nezávislost a svobodné rozhodování a bude zajištěno bezpečí a klid při zachování soukromí, důstojnosti, lidských práv a svobod každého uživatele.

CÍLOVÁ SKUPINA

Charitní dům sv. VáclavaLidé, kteří potřebují vzhledem ke svému zdravotnímu stavu a věku pravidelnou podporu či pomoc při péči o svou vlastní osobu. Potřeba péče je taková, že ji nelze zajistit jiným způsobem (rodinou, osobní asistencí, pečovatelskou službou) nebo chybí rodinné zázemí či toto zázemí neplní svou funkci přiměřeným způsobem. Jedná se o seniory od 65 let věku s bydlištěm ve městě Ostrava a přilehlém okolí.


ROZSAH POSKYTOVANÝCH SLUŽEB

Uživatelům služby poskytujeme dle jejich individuálních potřeb zejména:

 • Charitní dům sv. Václavaubytování
 • stravování
 • pečovatelské a ošetřovatelské služby
 • zdravotní služby lékaře
 • vzdělávací a aktivizační služby
 • pomoc při prosazování práv a zájmů

Při poskytování služeb se snažíme podpořit a zachovat stávající soběstačnost, životní styl a nezávislost uživatele v nejvyšší možné míře a zajistit podmínky pro jeho důstojný život.

ZÁSADY SLUŽBY

 • samostatnost
  to, co může uživatel služby během poskytování sociální služby zvládnout z vlastní iniciativy a svým vlastním přičiněním, to se mu nemůže brát z rukou a přenášet na sociálního či jiného pracovníka;
 • partnerství
  přestože je uživatel služby kvůli své nepříznivé sociální situaci v nevýhodném postavení vůči zařízení a jeho pracovníkům, je brán jako partner, který má nárok na uplatňování svých práv a na rovnocenný vztah. Základními kameny pro kvalitní a účelné poskytování charitních sociálních služeb jsou důvěra, respekt, spolupráce, empatie a autenticita;
 • individuální přístup
  poskytovaná sociální služba musí vycházet z individuálně určených potřeb uživatele služby a musí vytvářet takové podmínky, aby mohl uživatel služby uplatnit svou vůli podle svého lidského potenciálu;
 • zaměření na celek
  poskytováním sociální služby se snažit uspokojit potřeby ve všech oblastech života uživatele služeb:
  • tělesná – bydlení, ochrana, stabilita a bezpečnost materiálního prostředí;
  • duševní – respekt, sebeúcta, touha někam patřit, pocit příslušnosti k nějaké skupině;
  • duchovní – potřeba formovat sám sebe, rozvíjet a využívat co nejplněji své schopnosti;
  • sociální – podpora vztahů, kontakt se společenským prostředím;
 • princip křesťanských zásad
  na základě křesťanských zásad nést víru v dobro života a člověka do situací charakterizovaných nepříznivou sociální situací např. ztrátou smyslu života, utrpením nebo životními tragédiemi; nést naději i do beznadějných situací, tzn. nabízet životní perspektivu, která má širší rozpětí než čistě lidská naděje; v tíživé situaci přijímat trpícího s laskavostí, i když on sám se už nedokáže přijmout a všichni ostatní jej už odepsali.

 

Příběh:
Paní Alžbětě je 89 let a nyní svůj život prožívá v domě pokojného stáří – Charitním domě sv. Václav již několik roků. Pochází z Osoblažska, vychovala tři děti a celý život pracovala v JZD jako ošetřovatelka skotu. Namáhavá fyzická práce se později projevila v jejím zhoršeném zdravotním stavu a problémech s chůzí. Ráda se starala o kytky na chodbách a balkonech našeho domu a výzdobu zdejší kapličky, dnes už ji to zdravotní stav neumožňuje v takovém rozsahu, ale stará se o květiny ve svém pokoji. Paní Alžběta je lidumil, má ráda společnost lidí a umí se podělit o své zážitky a o to, jak milovala práci se zvířaty. Tuto lásku věnuje pejskům, kteří k nám dochází v rámci canisterapie. Ráda se účastní společenských a volnočasových aktivit v charitním domě, kterou pro ni jsou velmi povzbuzující a nemusí se cítit osamělá. Domov pokojného stáří využívá až 64 uživatelů služby ročně. Co člověk, to osud, proto se snažíme naše služby poskytovat co nejvíce individualizovaně, tak aby se všichni mohli cítit dobře a příjemně. My, pracovníci, jsme rádi za každého klienta, kterému můžeme pomoci důstojně prožívat jeho život.
 

 

Projekt "Zkvalitnění poskytovaných sociálních služeb v Charitním domě sv. Václava"
byl podpořen
z Programu švýcarsko-české spolupráce.
Supported by a grant from Switzerland through the Swiss Contribution to the enlarged European Union.

Program švýcarsko-české spolupráce

Projekt je realizován s finanční podporou statutárního města Ostravy a Moravskoslezského kraje.
Projekt byl podpořen statutárním městem Havířov.

  Statutární město Ostrava        Moravskoslezský kraj   Statutární město Havířov

Podpořeno z programu Výboru dobré vůle - Nadace Olgy Havlové.

Výbor dobré vůle - Nadace Olgy Havlové

 

Podpořte nás
 

Projekty Charity Ostrava jsou realizovány s finanční podporou statutárního města Ostravy, Moravskoslezského kraje, Programu švýcarsko-české spolupráce
a Evropské unie.

 

          Statutární město Ostrava

 

Moravskoslezský kraj - logo


Program švýcarsko-české spolupráce

 

Evropská unie - Evpropský sociální fond - Operační program zaměsnanost

 

 
 

Charita Ostrava na Facebooku:Facebook - logo

 

 Portál darování neziskovkám:
Daruj správně - logo

Kulturní akce nejen v Ostravě:

Ostravský informační servis

Software pro neziskovky:
Techsoup Česká republika

 

 

 

Odkazy

 
 

Akce

1. 8. 2017, 08:00 — 31. 8. 2017, 17:00

Program v Charitním středisku Gabriel 8/2017

6. 9. 2017, 09:00 — 6. 9. 2017, 15:00

Samaritán Open Ostrava 2017

14. 9. 2017, 14:00 — 14. 9. 2017, 17:00

Jak pečovat o nemocného v domácím prostředí - 14. 9. 2017