CHARITNÍ DŮM SV. BENEDIKTA LABRE - terénní programy

Lidická 773/54, 703 00 Ostrava - Vítkovice

 

 Charitní dům sv. Benedikta Labre

 

 

 

 

 

Logo OPZ barevné

Sociální služba Charitní dům sv. Benedikta Labre - terénní programy je financována Evropskou unií v rámci realizace projektu "Zřízení a rozvoj sociální služby terénní programy".

Registrační č.projektu: CZ.03.2.60/0.0/0.0/15_026/0003774
Období realizace projektu: 1. 1. 2017 - 31. 12. 2019
Výzva: 03_15_026 - Koordinovaný přístup k sociálně vyloučeným lokalitám (KPSVL)
Název programu: Operační program Zaměstnanost
Hlavní cíl projektu: Projekt Charity Ostrava je zaměřen na podporu sociálního začleňování osob bez přístřeší rozšířením terénní sociální práce v Ostravě. Cíle projektu chceme dosáhnout zřízením a rozvojem nové sociální služby Terénní programy dle § 69 zákona č. 108/2006 Sb.

 

POSLÁNÍ

Charitní dům sv. Benedikta Labre - terénní programySociální služba Charitního domu sv. Benedikta Labre – terénní programy (dále také jen „TP“) aktivně vyhledává a pomáhá lidem žijícím na ulici v jejich nepříznivé životní situaci. Současně se služba zaměřuje na vyhledávání a podporu lidí, kteří akutně o bydlení přišli. Na základě navazování vzájemných vztahů důvěry a respektu se snaží tyto lidi motivovat ke změně životního stylu a zlepšení jejich životních podmínek.

CÍL

Cílem poskytované služby terénní programy je člověk bez domova, jehož tíživá sociální situace je prostřednictvím služby posouvána směrem k vyřešení, a to díky podpoře a motivaci, včetně možného zapojení vhodných a spolupracujících služeb, institucí a osob.

CÍLOVÁ SKUPINA

Charitní dům sv. Benedikta Labre - terénní programyŽeny a muži starší 18 let, kteří se vlivem své nepříznivé sociální situace ocitli na ulici nebo žijí v komunitě lidí bez domova.

ZÁSADY SLUŽBY

  • Nízkoprahovost – snažíme se zpřístupnit pomoc i těm, kdo z různých důvodů nedosáhnou na ambulantní a pobytové služby. Pomoc je poskytována anonymně, bezplatně a v přirozeném prostředí klientů. Jedinou podmínkou pro poskytnutí pomoci je ochota a zájem samotných klientů ke spolupráci.
  • Respekt – každého klienta vnímáme jako lidskou bytost, která má svou svobodnou vůli.
  • Partnerství – všechny klienty vnímáme jako své partnery při řešení jejich nepříznivé sociální situace a nesnažíme se jim vnutit náš pohled na věc.
  • Důstojnost – Přistupujeme s úctou k osobní důstojnosti každého klienta, podporujeme jeho osobnost, tělo i duši.

 

 

 

 

Podpořte nás
 

Projekty Charity Ostrava jsou realizovány s finanční podporou statutárního města Ostravy, Moravskoslezského kraje, Programu švýcarsko-české spolupráce
a Evropské unie.

 

          Statutární město Ostrava

 

Moravskoslezský kraj - logo


Program švýcarsko-české spolupráce

 

Evropská unie - Evpropský sociální fond - Operační program zaměsnanost

 

 
 

Charita Ostrava na Facebooku:Facebook - logo

 

 Portál darování neziskovkám:
Daruj správně - logo

Kulturní akce nejen v Ostravě:

Ostravský informační servis

Software pro neziskovky:
Techsoup Česká republika

 

 

 

Odkazy

 
 

Akce

1. 7. 2017, 08:00 — 31. 7. 2017, 17:00

Program v Charitním středisku Gabriel 7-8/2017

3. 7. 2017, 08:00 — 31. 7. 2017, 16:00

Můj svět - výstava fotografií - 3. - 31. 7. 2017

6. 9. 2017, 09:00 — 6. 9. 2017, 15:00

Samaritán Open Ostrava 2017