CHARITNÍ STŘEDISKO SV. KRYŠTOFA - mobilní hospic
a ošetřovatelská službaCharitní středisko sv. Kryštofa - logo

Charvátská 785/8, 700 30 Ostrava-Výškovice

 

 

 

Hospic sv. Lukáše 

 

 

 

 

Propagační leták - Charitní středisko sv. Kryštofa
Katalog kompenzačních pomůcek
Ceník při zapůjčení kompenzačních pomůcek

      Jak pečovat o nemocného v domácím prostředí - aktuální termíny semináře

 

"Co srdce rozdá, neztrácí. Je to uloženo v srdcích druhých lidí."
Robin St. John

POSLÁNÍ

Posláním Mobilního hospice sv. Kryštofa je zajišťování specializované zdravotní péče o lidi v terminálním (závěrečném) stádiu života. Služba je poskytována terénní formou přímo v domácnosti klienta.

CÍL

Charitní středisko sv. Kryštofa - mobilní hospic a ošetřovatelská službaCílem služby je zajistit důstojné prožívání života a aby mohl nemocný člověk i v jeho posledním období zůstat doma, ve svém známém prostředí, aby netrpěl bolestí či jinými obtížemi a nezůstal osamocen. Službu poskytujeme ve spolupráci s lékařem onkologem, který ve spolupráci s praktickým lékařem vede symptomatickou léčbu. Řešíme také psychologické, sociální a duchovní potřeby, snažíme se tak zajistit co nejlepší kvalitu života umírajících a podporu jejich rodin.

DOSTUPNOST SLUŽBY

Přijetí klienta do služby probCharitní středisko sv. Kryštofa - mobilní hospic a ošetřovatelská službaíhá na základě indikace ošetřujícího lékaře. Klientům mobilního hospice poskytujeme péči 24 hodin denně, 7 dní v týdnu (pohotovost na telefonu). Služby jsou pro klienty poskytovány bezplatně. Náklady jsou hrazeny ze zdravotního pojištění a dalších zdrojů. Službu zajišťujeme v Ostravě a okolním regionu s dojezdem cca do 35 km.

 

POSLÁNÍ

Charitní středisko sv. Kryštofa - mobilní hospic a ošetřovatelská službaPosláním Ošetřovatelské služby sv. Kryštofa je umožnit člověku setrvat co nejdéle v jeho vlastním, domácím prostředí a pomoci mu tak zachovat si svůj životní styl a samostatnost. Služby poskytujeme seniorům, osobám se zdravotním postižením nebo s chronickým onemocněním, kteří nejsou schopni uspokojit své bio-psycho-sociální potřeby sami nebo s pomocí své rodiny. Služba je zajišťována terénní formou přímo v domácnosti klienta. Péči poskytujeme na základě indikace praktického lékaře nebo ošetřujícího lékaře při hospitalizaci a je zcela hrazena zdravotními pojišťovnami.

CÍL

Charitní středisko sv. Kryštofa - mobilní hospic a ošetřovatelská službaCílem práce ošetřovatelské služby je umožnit člověku setrvat co nejdéle ve svém vlastním domácím prostředí a zachovat si svůj vlastní životní styl. Smyslem našich služeb je udržení maximální možné samostatnosti a soběstačnosti nejen seniorů, ale i osob se zdravotním postižením nebo s chronickým onemocněním, kteří nejsou schopni uspokojit své bio-psycho-sociální potřeby sami nebo s pomocí své rodiny.

 

 

Registrace zdravotních služeb Charity OstravaCharitou Ostrava poskytované zdravotní služby dle zákona č. 372/2011 Sb., o zdravotních službách a podmínkách jejich poskytování (2 služby) jsou registrovány Krajským úřadem Moravskoslezského kraje. (Registr poskytovatelů zdravotních služeb).

 

Prováděné ošetřovatelské výkony Mobilního hospice a ošetřovatelské služby Charity Ostrava:

 • odběry krve
 • aplikace injekcí
 • ošetření ran
 • ošetření stomií
 • péče o močové katétry
 • péče o žaludeční sondy
 • aplikace infuzí k zajištění hydratace
 • měření krevního tlaku a glykémie
 • ošetřovatelská rehabilitace
 • zaškolení členů rodiny v ošetřování nemocného
 • zapůjčení kompenzačních pomůcek a zaškolení
 • bezplatné sociální poradenství (i pro pečující, rodinu klienta)
 • doprovázení, aby klient nezůstal osamocen.

SluCharitní středisko sv. Kryštofa - mobilní hospic a ošetřovatelská službažbu poskytují:

 • 2 lékaři (týká se klientů Mobilního hospice)
 • 6 zdravotních sester
 • psycholog, kněz, sociální pracovník (zaměstnanci Charitní hospicové poradny)

Dále nabízíme:

 

Příběh:
I když smrt je přirozenou součástí života, myšlenka na umírání pochopitelně děsí
mnoho lidí. Nikdo z nás si nedovede představit bolest a bezmoc, když člověk tráví
posledních několik měsíců, týdnů nebo dní v chladném a sterilním prostředí nemocnice, v odloučení od rodiny, přátel a všeho, co zná a miluje. Já jsem přiletěla
z USA, abych strávila poslední chvíle se svým otcem. Věděla jsem, že v nemocnici ho rozhodně nechci nechávat. Pravě proto jsme se s rodinou rozhodli využít služeb mobilního hospice sv. Kryštofa. Poslední týdny pro nás byly náročné psychicky i fyzicky. Nezůstali jsme v tom však sami. Když se stav mého otce zhoršil, stačilo zavolat a pomoc přišla v jakoukoli denní dobu po celý čas, než nás otec opustil. Kdyby se mě dnes někdo zeptal „Co je hospicová péče?“ odpovím: „Odchod člověka s důstojností, laskavostí v prostředí, které je mu blízké“. Po krásných osobních zkušenostech se sestřičkami z mobilního hospice sv. Kryštofa myslím, že mnoho lidí neví, s jakou obětavostí, trpělivostí a odborností pracují. Pomohli nám v těžké chvíli a jsem ráda, že jsou na světě lidé, kteří pomohou druhým, jsou takovými anděly s neviditelnými křídly. Děkuji s celou rodinou za pomoc, lásku a obětavost.
p. Ivana, dcera klienta služby

 

Realizaci projektu podporuje Nadace ČEZ.

Nadace ČEZ

 

Projekt je realizován s finanční podporou statutárního města Ostravy a Moravskoslezského kraje.

  Statutární město Ostrava        Moravskoslezský kraj

 

MAGNETKY CHARITNÍHO STŘEDISKA SV. KRYŠTOFA:

magnetky plakátMagnetky s logem mobilního hospice sv. Kryštofa jsou k dispozici v recepci Hospice sv. Lukáše a v partnerských lékárnách:

Lékárna u sv. Jana - Blanická 1068/187, Ostrava, Stará Bělá
Lékárna Arnika - Lechoviczova 2970/6, Ostrava – Mariánské Hory
Lékárna u Vítka - Třebovická 5114, Ostrava – Třebovice 

Podpořte nás
 

Projekty Charity Ostrava jsou realizovány s finanční podporou statutárního města Ostravy, Moravskoslezského kraje, Programu švýcarsko-české spolupráce
a Evropské unie.

 

          Statutární město Ostrava

 

Moravskoslezský kraj - logo


Program švýcarsko-české spolupráce

 

Evropská unie - Evpropský sociální fond - Operační program zaměsnanost

 

 
 

Charita Ostrava na Facebooku:Facebook - logo

 

 Portál darování neziskovkám:
Daruj správně - logo

Kulturní akce nejen v Ostravě:

Ostravský informační servis

Software pro neziskovky:
Techsoup Česká republika

 

 

 

Odkazy

 
 

Akce

1. 8. 2017, 08:00 — 31. 8. 2017, 17:00

Program v Charitním středisku Gabriel 8/2017

6. 9. 2017, 09:00 — 6. 9. 2017, 15:00

Samaritán Open Ostrava 2017

14. 9. 2017, 14:00 — 14. 9. 2017, 17:00

Jak pečovat o nemocného v domácím prostředí - 14. 9. 2017