DOBROVOLNICKÉ HOSPICOVÉ CENTRUM

Charvátská 785/8, 700 30 Ostrava-Výškovice (budova Hospice sv. Lukáše)

 

 Hospic sv. Lukáše

 

 

 

 

 

 

 


Dotazník pro dobrovolníky v Dobrovolnickém hospicovém centru

 

 „Život a smrt jsou jedno. Pomáhají si navzájem.
Je chybné si myslet, že život je dobro a smrt je zlo.“

POSLÁNÍ

Dobrovolnické hospicové hnutíPosláním dobrovolnického hospicového centra je pomoc umírajícím lidem, kteří jsou nemocní a osamělí. Vyškolení hospicoví  dobrovolníci, kteří procházejí speciálním kurzem, dochází ke klientům, kteří projeví zájem. Smyslem dobrovolnického hospicového centra je vrátit důstojnost lidskému umírání, začlenit umírání a smrt zpět do přirozeného lidského koloběhu a rodinného společenství.

Cílem dobrovolnického hospicového centra je poskytování kvalifikované pomoci lidem v závěrečném (terminálním) stádiu života. 

Lidé často umírají opuštěni, bez přítomnosti svých blízkých, v odlidštěných podmínkách. Vytvoření vztahu doprovázejícího a nemocného, doprovázení dětí i dospělých je jednou z možností, jak navrátit důstojnost lidskému umírání. Touto aktivitou chceme rovněž posílit rodinu v péči o nemocného a umírajícího, být nablízku rodinným příslušníkům, když jim umírá někdo, koho mají rádi, a pomoci jim se s jeho odchodem smířit.

KDO JE DOBROVOLNÍK?

Dobrovolnické hospicové hnutíDobrovolník je obyčejný člověk, který dělá neobyčejné věci. Zcela normální člověk s vyvinutým citem pro potřeby okolí.

Dobrovolník je každý, kdo ze své dobré vůle, ve svém volném čase a bez nároku na finanční odměnu vykonává činnost ve prospěch jiných lidí nebo organizací.

Chcete smysluplně využít svůj volný čas a při tom pomoci druhým lidem?
Umíte si povídat i naslouchat?
Jste ochotni být nablízku starším lidem upoutaným na lůžko?

Rozšiřte náš tým a staňte se DOBROVOLNÍKEM!

JAK SE STÁT HOSPICOVÝM DOBROVOLNÍKEM?

 • Dobrovolnické hospicové hnutínejprve je nutné kontaktovat a domluvit si osobní pohovor s koordinátorem dobrovolníků. S koordinátorem dobrovolníků vyplní požadovaný dotazník. Na základě těchto kroků prochází každý dobrovolník speciálním kurzem. Kurz zahrnuje 35 hodin teorie, 20 hodin praxe a 3 hodiny supervize. Do našeho lektorského týmu patří zdravotní sestry, sociální pracovník, psycholog, fyzioterapeut a kněz. Všichni lektoři mají již řadu praktických zkušenosti s prácí s nemocnými a umírajícími lidmi ze svých profesí i s lektorskou činnosti.
 • po úspěšném absolvování obdrží dobrovolník certifikát, který ho opravňuje vykonávat dobrovolnickou činnost.

HOSPICOVÝ DOBROVOLNÍK A PŘEDPOKLADY:

 • Dobrovolnické hospicové hnutíschopnost empatie
 • komunikační schopnosti
 • schopnost týmové práce
 • připravenost prohlubovat si znalosti a sebevzdělávat se
 • vyrovnanost s nemocí (umíráním)

Pro více informací či dotazů můžete kontaktovat koordinátora dobrovolníků.

HOSPICOVÝ DOBROVOLNÍK MŮŽE VYKONÁVAT:

 • rozhovory s klienty
 • čtení s klienty
 • doprovázení tam, kam chtějí nebo společně jen mlčí
 • zajišťování drobných nákupů
 • spolupráce na přípravě a pořádání různých společenských akcí

SUPERVIZE ČINNOSTI DOBROVOLNÍKŮ

Pravidelně se konají supervizní setkání hospicových dobrovolníků, která je nutná vzhledem k náročnosti pomáhání klienta v těžkém životní situaci. Cílem pravidelného setkávání je především zpětná vazba od dobrovolníků, kde společně se supervizorem hodnotí svou práci, řeší problémy, na které narazili při své činnosti, předávají si své zkušenosti. Dále jako motivace k dobrovolné činnosti a zároveň ochrana klienta před neadekvátní aktivitou dobrovolníka atd.

Služba, kterou hospicoví dobrovolníci vykonávají, je náročná. Vyžaduje kvalitní přípravu, pravidelnou supervizi a hodnocení v rámci týmu profesionálních zaměstnanců Hospice sv. Lukáše.

  

Příběh:
Je devět hodin ráno a já začínám svou službu na hematoonkologickém oddělení Fakultní nemocnice
v Ostravě-Porubě. Jdu se pozdravit se všemi pacienty a nabídnout jim kávu, kterou stejně jako oplatky věnoval sponzor. Pacienti tuto službu velmi vítají. Vůně výborné kávy, která provoní celé oddělení, navodí pohodu
a potlačí strach a tíseň. Pacienti, kteří se vrací opakovaně, se už na nás těší a od dveří při příjmu hlásí: „Dal(a) bych si presso s mlékem, bez cukru…“. Činnost hospicových dobrovolníků nespočívá jen ve vaření kávy, jsme tu hlavně proto, abychom si s pacienty povídali a ukrátili jim tak dlouhé chvíle, třeba čekání, než jim dokape infuze nebo než pro ně přijede sanitka. Někteří pacienti jsou na pokoji sami, a tak si rádi povykládají, pochlubí se fotkami rodiny apod. Myslím, že mohu za všechny dobrovolníky, kteří na hematoonkologii dochází, říci,
že nás profesionální personál přijal velmi srdečně mezi sebe a cítíme se tady moc dobře. Před polednem moje služba končí. Loučím se a už teď se těším na příští službu.

hospicová dobrovolnice

 

Projekt je realizován s finanční podporou statutárního města Ostravy.

  Statutární město Ostrava

 

Podpořte nás
 

Projekty Charity Ostrava jsou realizovány s finanční podporou statutárního města Ostravy, Moravskoslezského kraje, Programu švýcarsko-české spolupráce
a Evropské unie.

 

          Statutární město Ostrava

 

Moravskoslezský kraj - logo


Program švýcarsko-české spolupráce

 

Evropská unie - Evpropský sociální fond - Operační program zaměsnanost

 

 
 

Charita Ostrava na Facebooku:Facebook - logo

 

 Portál darování neziskovkám:
Daruj správně - logo

Kulturní akce nejen v Ostravě:

Ostravský informační servis

Software pro neziskovky:
Techsoup Česká republika

 

 

 

Odkazy

 
 

Akce

1. 7. 2017, 08:00 — 31. 7. 2017, 17:00

Program v Charitním středisku Gabriel 7-8/2017

3. 7. 2017, 08:00 — 31. 7. 2017, 16:00

Můj svět - výstava fotografií - 3. - 31. 7. 2017

6. 9. 2017, 09:00 — 6. 9. 2017, 15:00

Samaritán Open Ostrava 2017