Výtěžek z loterií pomáhá seniorům i lidem v krizové životní situaci

Charitní středisko Michala Magone - nové parkovací stání

Díky podpoře Statutárního města Ostravy a prostřednictvím poskytování peněžních prostředků z odvodu z loterií a jiných podobných her mohla Charita Ostrava uskutečnit stavební úpravy v rámci tří charitních domů, a zvýšit tak kvalitu a kapacitu poskytovaných služeb.

V Charitním domě sv. Alžběty – zařízení pro přechodný pobyt seniorů a denním centru vznikl nový bezbariérový, bezpečný a moderní vstup. Díky dotační podpoře byly instalovány automatické dveře, byl upraven interiér vstupního átria domova včetně nového informačního systému pro lepší orientaci v budově. Uživatele služby a jejich blízcí tak mohou vstupovat do objektu bezpečně a důstojně.

Charitní dům sv. Václava - zázemí pro uživatele ve společných prostoráchV Charitním domě sv. Václava – domově pokojného stáří jsme díky podpoře statutárního města Ostravy mohli vyměnit podlahovou krytinu v chodbách a společných prostorách objektu, zřídit recepci u hlavního vstupu a nakoupit křesla pro společné posezení uživatelů služby v nově upravených zákoutích domu. Podařilo se tak zvýšit kvalitu zázemí a zpříjemnit prostředí pro uživatele pobytové služby.

Prostředky z výtěžku z loterií rozdělované městem Ostrava umožnily také částečnou rekonstrukci v objektu Charitního střediska Michala Magone, díky které se navýšila kapacita sociální služby – krizová pomoc.Charitní středisko Michala Magone - krizová pomoc - rozšíření kapacity služby Dočasné zázemí pro řešení krizové životní situace jednotlivců nebo rodin nyní můžeme nabídnout až 9 uživatelům služby. Současně vzniklo také parkovací stání jako potřebné zázemí pro provoz sociálních služeb v charitním středisku.

Děkujeme Statutárnímu městu Ostrava za finanční podporu pro sociální služby Charity Ostrava a uživatelům služby a jejich blízkým za trpělivost při realizaci stavebních prací.

Projekty jsou realizovány s finanční podporou statutárního města Ostrava.

  Statutární město Ostrava

Podpořte nás
 

Projekty Charity Ostrava jsou realizovány s finanční podporou statutárního města Ostravy, Moravskoslezského kraje
a Evropské unie.

 

          Statutární město Ostrava

 

Moravskoslezský kraj - logo

 

Evropská unie - Evpropský sociální fond - Operační program zaměsnanost

 

Evropská unie - Evpropský fond pro regionální rozvoj - Integrovaný regionální operační program

 

 
 

Akce

23. 1. 2018, 15:47 — 13. 12. 2018, 23:59

Nebojte se pečovat - kurzy

15. 5. 2018, 15:34 — 3. 9. 2018, 23:59

Jak vypadá chudoba? Fotosoutěž!

24. 5. 2018, 15:33 — 30. 6. 2018, 23:59

Program v Charitním středisku Gabriel - 6/2018

 
 

Charita Ostrava na Facebooku:Facebook - logo

 

 Portál darování neziskovkám:
Daruj správně - logo

Kulturní akce nejen v Ostravě:

Ostravský informační servis

Software pro neziskovky:
Techsoup Česká republika

 

 

 

Odkazy