Pavel Šporcl, Petr Bende a Janáčkův komorní orchestr zahrají pro azylový dům

Charitní dům sv. Zdislavy - azylový dům pro matky s dětmi

Pavel Šporcl, Petr Bende a Janáčkův komorní orchestr vystoupí 21. 9. 2017 od 19 h v Divadle A. Dvořáka v Ostravě. Benefiční koncert Charity Ostrava - Sešli se, aby pomohli... podpoří Charitní dům sv. Zdislavy - azylový dům pro matky s dětmi

21-09-2017_Sešli_se_Charita Ostrava_mPetr Bende se při koncertu představí v akustické sestavě v doprovodu cimbálu a basy. Fenomenální houslista Pavel Šporcl vystoupí s vlastní virtuózní variací pro sólové housle "Kde domov můj" a dále za doprovodu skvělého Janáčkova komorního orchestru pod vedením Jakuba Černohorského uvedou Vivaldiho koncert "Čtvero ročních dob".

Celý výtěžek vstupného 12. ročníku benefičního koncertu Charity Ostrava bude využit na podporu Charitního domu sv. Zdislavy v rámci povolené veřejné sbírky. Azylový dům sv. Zdislavy poskytuje dočasné zázemí matkám s dětmi a těhotným ženám, které přišly o bydlení a potřebují podpořit, aby znovu získaly soběstačnost a možnost zapojení zpět do běžného života.

Záštitu nad koncertem převzali František V. Lobkowicz, biskup Diecéze ostravsko-opavské, Tomáš Macura, primátor statutárního města Ostravy a Ivo Vondrák, hejtman Moravskoslezského kraje. Koncert bude moderovat Aleš Juchelka a v záznamu jej odvysílá TV NOE.

Charitní dům sv. Zdislavy - azylový dům pro matky s dětmi„Celý výtěžek vstupného využijeme v rámci povolené veřejné sbírky na podporu azylového domu pro matky s dětmi v Charitním domě sv. Zdislavy, který od roku 1994 poskytuje dočasné zázemí a podporu maminkám s dětmi a těhotným ženám při ztrátě vlastního domova“ přibližuje účel koncertu ředitel Charity Ostrava Martin Pražák. Získané finanční prostředky přispějí na pořízení a úpravy objektu, který bude lépe vyhovovat pro rozšíření kapacity a zvýšení kvality zázemí pro službu sociální prevence poskytovanou v Charitním domě sv. Zdislavy. „Srdečně zveme posluchače na mimořádný koncert do jedinečných prostor ostravského Divadla Antonína Dvořáka,“ zve k účasti na benefici ředitel Pražák.

Finanční podporu pro Charitní dům sv. Zdislavy je možné zaslat rovněž na konto povolené veřejné sbírky č. ú. 107-5210720287/0100 s uvedením variabilního symbolu: 11148. Sociálně vyloučení ženy a děti lze podpořit také zasláním DMS CHARITAOSTRAVA 30 (nebo 60, 90) na číslo 87 777. Cena jedné SMS je 30, 60 nebo 90,- Kč, z Vaší pomoci obdrží vybraný projekt 29, 59 nebo 89,- Kč. Více o DMS a možnosti trvalé podpory na: www.darcovskasms.cz

Na koncert zveme širokou veřejnost. Vstupenky jsou dostupné v předprodeji Národního divadla moravskoslezského, Ostravského informačního servisu a dalších informačních centrech měst v regionu.

Koncert je realizován s finanční podporou podporou statutárního města Ostravy a Moravskoslezského kraje. Podpořili jej také firemní partneři. Za podporu koncertu a služby azylovým dům pro matky s dětmi děkujeme.

 

Partneři koncertu Charity Ostrava 2017

Podpořte nás
 

Projekty Charity Ostrava jsou realizovány s finanční podporou statutárního města Ostravy, Moravskoslezského kraje
a Evropské unie.

 

          Statutární město Ostrava

 

Moravskoslezský kraj - logo

 

Evropská unie - Evpropský sociální fond - Operační program zaměsnanost

 

Evropská unie - Evpropský fond pro regionální rozvoj - Integrovaný regionální operační program

 

 
 

Akce

23. 1. 2018, 15:47 — 13. 12. 2018, 23:59

Nebojte se pečovat - kurzy

1. 2. 2018, 08:00 — 28. 2. 2018, 17:00

Program v Charitním středisku Gabriel 2/2018

21. 2. 2018, 09:00 — 22. 2. 2018, 17:00

Dny otevřených dveří v Charitě Ostrava 2018

 
 

Charita Ostrava na Facebooku:Facebook - logo

 

 Portál darování neziskovkám:
Daruj správně - logo

Kulturní akce nejen v Ostravě:

Ostravský informační servis

Software pro neziskovky:
Techsoup Česká republika

 

 

 

Odkazy