Odborníci budou v Ostravě diskutovat o hospicové péči

Hospic sv. Lukáše

Odborníky v oblasti paliativní a hospicové péče přivítá Ostrava v úterý 17. března 2015 v rámci mezinárodní konference organizované Charitou Ostrava díky podpoře z Programu švýcarsko-české spolupráce.

Mezinárodní konference paliativní a hospicové péče„Cílem konference je především sdílení tuzemských a zahraničních zkušeností v oblasti paliativní a hospicové péče, jejich následné využití v praxi lůžkových i mobilních hospiců, nemocnic a dalších zdravotnických zařízení“ přibližuje smysl odborné diskuse ředitel Charity Ostrava Martin Pražák. Na konferenci vystoupí s příspěvky lektoři ze Švýcarska, Rakouska, Slovenska i Česka, kompletní program je dostupný na webu Charity Ostrava.

Paliativní péče je komplexní, aktivní a na kvalitu života orientovaná péče poskytovaná pacientovi, který trpí nevyléčitelnou chorobou v pokročilém nebo terminálním stadiu. Cílem paliativní péče je zmírnit bolest a další tělesná a duševní strádání, zachovat pacientovu důstojnost a poskytnout podporu jeho blízkým. Do paliativní péče patří také péče hospicová, jejíž principy můžou být uplatňovány nejen v lůžkových a mobilních hospicích, ale i v nemocnicích a dalších zařízeních sociální a zdravotní péče. Charita Ostrava zabezpečuje pro klienty v terminálním stádiu života služby Mobilního hospice sv. Kryštofa a lůžkového Hospice sv. LukášeCharitní středisko sv. Kryštofa - mobilní hospic a ošetřovatelská službaHospic sv. Lukáše - logo

„Důležitý úspěch v rakouském vývoji hospicové a paliativní péče bylo její zakotvení v rakouském zdravotním strukturním plánu. Dodnes se však nepodařilo získat pravidelné financování v celém Rakousku.Pro mě osobně je důležité, abychom nezapomněli, co naši klienti potřebují a chtějí – možnost umřít tam, kde se cítí dobře a tam, kde věnují jejich potřebám pozornost“ ilustruje situaci v oblasti paliativní péče Martin Sorge, spoluzakladatel hospicového hnutí v Rakousku.

Mezinárodní konference paliativní a hospicové péče se uskuteční v rámci aktivit dvouletého projektu „Komplexní program rozvoje hospicové péče v Charitě Ostrava“, který je financován z Programu česko-švýcarské spolupráce administrovaného Ministerstvem zdravotnictví ČR.

Záštitu nad konferencí převzala Asociace poskytovatelů hospicové paliativní péče, která sdružuje poskytovatele hospicové péče a garantuje kvalitu jejich služeb v České republice.  Účast na konferenci pro lékaře i pracovníky nelékařských zdravotnických profesí bude ohodnocena kreditními body. Kapacita účastníků konference je již naplněna, nicméně celý průběh konference budou snímat kamery a záznam bude k dispozici v archivu výstupů konference na webu Charity Ostrava.

Projekt Charity Ostrava zaměřený na financování rozvoje hospicových služeb s názvem „Komplexní program rozvoje hospicové péče v Charitě Ostrava“, je kromě uskutečnění konference zaměřen na zvyšování kvalifikace zdravotníků, stabilizaci hospicových služeb Charity Ostrava nákupem zdravotnické techniky, obnovy vybavení pokojů pacientů a rozvoj fundraisingových aktivit zaměřených na firemní donátory. V průběhu období 2014-2015 probíhají v rámci zmiňovaného projektu školící akce pro zdravotnický personál Fakultní nemocnice Ostrava, Městské nemocnice Ostrava a Vítkovická nemocnice. Lektorský tým je složený ze zaměstnanců Hospice sv. Lukáše a Mobilního hospice sv. Kryštofa s dlouholetou praxí. Dosud se školících akcí v nemocnicích zúčastnilo okolo 250 zdravotníků.

Děkujeme za podporu z Programu švýcarsko-české spolupráce a od firemních partnerů, díky které se může mezinárodní konference uskutečnit.

 

 Podpořeno z Programu švýcarsko-české spolupráce.
Supported by a grant from Switzerland through the Swiss Contribution to the enlarged European Union.
Projekt „Komplexní program rozvoje hospicové péče v Charitě Ostrava.”

Program švýcarsko-české spolupráce                     Ministerstvo zdravotnictví České republiky

 

Partneři konference        

Podpořte nás
 

Projekty Charity Ostrava jsou realizovány s finanční podporou statutárního města Ostravy, Moravskoslezského kraje
a Evropské unie.

 

          Statutární město Ostrava

 

Moravskoslezský kraj - logo

 

Evropská unie - Evpropský sociální fond - Operační program zaměsnanost

 

Evropská unie - Evpropský fond pro regionální rozvoj - Integrovaný regionální operační program

 

 
 

Akce

23. 1. 2018, 15:47 — 13. 12. 2018, 23:59

Nebojte se pečovat - kurzy

15. 5. 2018, 15:34 — 3. 9. 2018, 23:59

Jak vypadá chudoba? Fotosoutěž!

24. 5. 2018, 15:33 — 30. 6. 2018, 23:59

Program v Charitním středisku Gabriel - 6/2018

 
 

Charita Ostrava na Facebooku:Facebook - logo

 

 Portál darování neziskovkám:
Daruj správně - logo

Kulturní akce nejen v Ostravě:

Ostravský informační servis

Software pro neziskovky:
Techsoup Česká republika

 

 

 

Odkazy