Důstojné a aktivní stáří s podporou ze Švýcarska

Charitní dům sv. Václava - domov pokojného stáří

Zkvalitnit zázemí dvou domovů pro seniory se podařilo Charitě Ostrava díky finanční podpoře ze Švýcarska prostřednictvím Programu švýcarsko-české spolupráce. Poskytnuté finance umožňují nyní seniorům a lidem s Alzheimerovou chorobou prožívat život v důstojných podmínkách s možností využívat nové terapie a aktivity.

Setkání k ukončení projektu z Programu švýcarsko-české spolupráce 17. 5. 2017Slavnostní setkání u příležitosti dokončení projektů "Zkvalitnění poskytovaných sociálních služeb v Charitním domě sv. Václava a Charitním domě sv. Alžběty" proběhlo 17. 5. 2017 v Charitním domě sv. Václava, kdy za přítomnosti zástupců Velvyslanectví Švýcarské konfederace, Ministerstva financí ČR, Ministerstva práce a sociálních věcí a dalších hostů a klientů služeb, rekonstruovaný objekt požehnal Mons. František V. Lobkowicz, biskup ostravsko-opavský.

„Velmi mě těší, že několikaletá příprava a realizace projektů „Zkvalitnění pSetkání k ukončení projektu z Programu švýcarsko-české spolupráce 17. 5. 2017oskytovaných sociálních služeb pro seniory v Charitních domech sv. Václava a sv. Alžběty“ od května 2017 již naplno přináší kvalitu do života seniorů, uživatelů sociálních služeb Charity Ostrava,“ říká Martin Pražák, ředitel Charity Ostrava. „Děkuji Švýcarské konfederaci i zapojeným koordinačním a zprostředkujícím subjektům za finanční i odbornou pomoc při realizaci projektů z Programu švýcarskočeské spolupráce,“ děkuje ředitel Pražák. Na koordinaci Programu švýcarsko-české spolupráce se podíleli v oblasti podpory rozvoje znevýhodněných regionů Švýcarská ambasáda, Ministerstvo financí ČR, Ministerstvo práce a sociálních věcí.

Uskutečnění rekonstrukcí Charitního domu sv. Václava – domova pokojného stáří za 18,3 mil. Kč a Charitního domu Setkání k ukončení projektu z Programu švýcarsko-české spolupráce 17. 5. 2017sv. Alžběty – zařízení pro přechodný pobyt seniorů a denní centrum za 19,3 mil. Kč z Programu švýcarsko-české spolupráce přineslo především humanizaci ubytování seniorů zrušením třílůžkových pokojů, navýšením počtu jednolůžkových pokojů s vlastním sociálním zázemím a dvoulůžkových pokojů, které slouží pro manželské páry. „Díky rekonstrukci můžeme přijímat také klienty s Alzheimerovou chorobou, využíváme nové metody sociální práce v terapeutické místnosti. Velmi málo využívanou původní zahradu areálu domu nahradila relaxačně-aktivizační zahrada, která umožňuje uskutečňovat rozmanité relaxační a terapeutické aktivity seniorů a nabízí širší možnosti využití pro gardenterapii,“ hodnotí přínosy podpory z Programu švýcarsko-české spolupráce Markéta Nováčková, vedoucí Charitního domu sv. Václava.

Charitní dům sv. Alžběty rekonstruovaný z Programu švýcarsko-české spolupráce 17. 5. 2017Kvalita zázemí služby pro seniory se významně zvýšila také v Charitním domě sv. Alžběty, kde se kromě snížení počtu klientů na pokojích podařilo také zvýšit kapacitu denního centra z deseti na 15 klientů zdravotním postižením vč. lidí s Alzheimerovou a Parkinsonovou nemocí. „Denní centrum zajišťuje všechny potřeby těchto lidí v době, kdy o ně nemůže pečovat jejich rodina nebo blízcí, a mohou tak zůstat co nejdéle ve svém domácím prostředí,“ popisuje smysl služby Jindřich Čáp, vedoucí Charitního domu sv. Alžběty v Ostravě-Mariánských Horách. Speciálně upravený mikrobus, rovněž pořízený ze švýcarského grantu, umožňuje zajišťování dopravy klientům služby a pestřejší nabídku programu.

V rámci doplňkových aktivit druhé etapy realizace projektu se podařilo uskutečnit zateplení a výměna oken objektů, nové fasády, hydroizolace a další úpravy, který přispěly ke zvýšení životního a sociálního standardu klientů služeb a jejich komfortu, byla také snížena energetická náročnost budov a zvýšena jejich estetická hodnota.

Děkujeme za poskytnutou podporu z Programu švýcarsko-české spolupráce administrovaného Ministerstvem práce a sociálních věcíMinisterstvem financí ČR ve výši 38 mil. Kč na zkvalitnění sociálních služeb Charity Ostrava pro seniory.

 

Projekty "Zkvalitnění poskytovaných sociálních služeb v Charitním domě sv. Václava a v Charitním domě
sv. Alžběty byly podpořeny
z Programu švýcarsko-české spolupráce.
Supported by a grant from Switzerland through the Swiss Contribution to the enlarged European Union.

Program švýcarsko-české spolupráce

 

Podpořte nás
 

Projekty Charity Ostrava jsou realizovány s finanční podporou statutárního města Ostravy, Moravskoslezského kraje
a Evropské unie.

 

          Statutární město Ostrava

 

Moravskoslezský kraj - logo

 

Evropská unie - Evpropský sociální fond - Operační program zaměsnanost

 

Evropská unie - Evpropský fond pro regionální rozvoj - Integrovaný regionální operační program

 

 
 

Akce

23. 1. 2018, 15:47 — 13. 12. 2018, 23:59

Nebojte se pečovat - kurzy

15. 5. 2018, 15:34 — 3. 9. 2018, 23:59

Jak vypadá chudoba? Fotosoutěž!

24. 5. 2018, 15:33 — 30. 6. 2018, 23:59

Program v Charitním středisku Gabriel - 6/2018

 
 

Charita Ostrava na Facebooku:Facebook - logo

 

 Portál darování neziskovkám:
Daruj správně - logo

Kulturní akce nejen v Ostravě:

Ostravský informační servis

Software pro neziskovky:
Techsoup Česká republika

 

 

 

Odkazy