Dá se celý život shrnout do jedné věty a udělat za ní tečku?

Poselství Milušky V. - Dobratecka.cz

Dokumentární projekt Asociace poskytovatelů hospicové paliativní péče Dobrá tečka sbírá poselství lidí na sklonku života. Soubor videorozhovorů je umístěn na webu dobratecka.cz.

Hráč na hoboj, učitelka nebo horník v uranových dolech, ti všichni se ocitají v hospici a zamýšlejí se nad svým uplynulým životem. Jak svůj čas prožili? Udělali by něco jinak? Vědí, že do smrti jim zbývá několik dnů či týdnů
a mají čas se ohlédnout zpět.

Kolikrát v životě přemýšlíme o jeho konci? Ošetřovatelé a lékaři z hospiců jsou přesvědčeni, že okamžiky před smrtí jsou neopakovatelné a zásadní, jak pro umírajícího, tak pro jeho rodinu. Každého z nás čeká setkání se smrtí a poselství lidí z hospiců nás tak mohou silně zasáhnout. „Prožít bych chtěl ještě jednu velkou lásku,” říká 3 měsíce před smrtí profesor Karel F. Umírající lidé totiž nečekají pouze na smrt, i oni mají ještě přání... Hospic je až do poslední chvíle o životě, a ten může být hezčí a delší, než čekáme. V hospici zůstává člověk
svébytnou osobností, která má svá přání a své potřeby a zaslouží si úctu.

Věnovat se tématu smrti a umírání může proměnit náš předchozí i budoucí život. Jak shrnuje pan Karel: „Smíření se smrtí pro mě znamená nabrat směr ke všemu dobrému, co na světě je.” Jedním ze způsobů důstojné péče o umírající je hospic. Jak uvádí prezident Asociace poskytovatelů hospicové paliativní péče, PhDr. Robert Huneš: „Hospic je poděkováním společnosti člověku za jeho život.” S tím se také ztotožňuje studio DRUŽINA, které projekt a osvětovou kampaň vytvořilo. Další poselství jsou uvedena na webu Dobratecka.cz

Charita Ostrava se svými službami Hospic sv. Lukáše a Mobilní hospic sv. Kryštofa je členem Asociace poskytovatelů hospicové paliativní péče.


Hospic je místo, odkud se ze života odchází v klidu a smíření. Hospic je něžná, láskyplná péče, hospic je dobrá tečka za životem.

 

Vyjádření Asociace poskytovatelů hospicové paliativní péče k novele zákona o sociálních službách:

Parlament bude v následujících měsících projednávat novelu zákona 108/2006 o sociálních službách. Tu společně s novelou zákona č. 372/2011 o zdravotních službách v březnu schválila vláda. Součástí těchto novel jsou zásadní body pro péči o umírající.
Zákon by měl poprvé v historii právně zakotvit hospicovou péči. Jeden z hlavních důvodů, proč je třeba zákon změnit popisuje ředitel Hospice sv. Jana N. Neumanna, PhDr. Robert Huneš: „Díky legislativnímu vakuu zdravotní pojišťovny (zejména VZP) odmítají uzavřít smlouvy s domácími hospici. Ty jsou tak odkázány na žebrotu.” Navíc se stává, že jsou umírající pacienti převezeni do nemocnice, kde většinou nechtějí být a pojišťovna tam za ně ve výsledku platí více, než by platila domácímu hospici. Některé pojišťovny pobyt v hospici platí, jedná se však o nepřiměřeně nízkou částku: „Co se lůžkových hospiců týče – není spravedlivé, že pojišťovny hradí hospicům stejně, jako LDNkám, přestože poskytují umírajícím prokazatelně kvalitnější péči. To by snad nový zákon také mohl změnit “ doufá Robert Huneš.

Podpořte nás
 

Projekty Charity Ostrava jsou realizovány s finanční podporou statutárního města Ostravy, Moravskoslezského kraje
a Evropské unie.

 

          Statutární město Ostrava

 

Moravskoslezský kraj - logo

 

Evropská unie - Evpropský sociální fond - Operační program zaměsnanost

 

Evropská unie - Evpropský fond pro regionální rozvoj - Integrovaný regionální operační program

 

 
 

Akce

23. 1. 2018, 15:47 — 13. 12. 2018, 23:59

Nebojte se pečovat - kurzy

15. 5. 2018, 15:34 — 3. 9. 2018, 23:59

Jak vypadá chudoba? Fotosoutěž!

24. 5. 2018, 15:33 — 30. 6. 2018, 23:59

Program v Charitním středisku Gabriel - 6/2018

 
 

Charita Ostrava na Facebooku:Facebook - logo

 

 Portál darování neziskovkám:
Daruj správně - logo

Kulturní akce nejen v Ostravě:

Ostravský informační servis

Software pro neziskovky:
Techsoup Česká republika

 

 

 

Odkazy