Charita Ostrava rozšiřuje službu sociální rehabilitace

Charitní středisko sv. Lucie - sociální rehabilitace

Charita Ostrava od června rozšiřuje služby pro lidi bez přístřeší. Rozvoj a optimalizaci služby sociální rehabilitace finančně podpořil Evropský sociální fond částkou 2,93 mil Kč.

„Cílem Charity Ostrava je za podpory Operačního programu zaměstnanost během tří let realizace projektu zvýšit pro lidi bez domova dostupnost terénní sociální práce ve startovacích bytech (v sociálním bydlení). Dosud jsme službu poskytovali 20 uživatelům, cílová okamžitá kapacita je 45 lidí bez domova, kteří se budou za podpory sociálních pracovníků připravovat ve startovacích bytech na samostatný život,“ popisuje základní cíl projektu ředitel ostravské Charity Martin Pražák.

Charitní středisko sv. Lucie - sociální rehabilitacePodpora z Evropské unie umožnila Charitě Ostrava rozšířit také sociálně-aktivizační program Charitního střediska sv. Lucie v tzv. tréninkových prostorách, kde lidé žijící ve startovacím bytě nebo azylovém domě získávají dovednosti potřebné pro běžný život. „Uživatelé služby se například učí pracovat s počítačem a Internetem, vařit, šít, hospodařit s financemi nebo pečovat o dítě“ přibližuje tréninkový program sociální rehabilitace ředitel Pražák.

Posláním služby Charitního střediska sv. Lucie - sociální rehabilitace  je zajistit podporu v rozvoji samostatného života lidem, kteří jsou v nepříznivé sociální situaci spojené se ztrátou bydlení, a poskytnout jim příležitost k začlenění se zpět do běžné společnosti. Rozšíření dostupnosti a udržitelnosti stabilního a důstojného bydlení pro lidi s omezenými možnostmi zvyšovat své kompetence k samostatnému bydlení a životu, vychází z dlouhodobých strategií statutárního města Ostravy a Moravskoslezského kraje, které službu sociální rehabilitace Charitního střediska sv. Lucie také finančně podporují.

„LCharitní středisko sv. Lucie - sociální rehabilitaceidi bez domova podporujeme, motivujeme a připravujeme, aby jejich budoucí, samostatný život byl plnohodnotný, kvalitní a udržitelný,“ charakterizuje cíl služby Eliška Horňáková, vedoucí sociální rehabilitace Charity Ostrava a vypráví ilustrační příběh klienta služby z poslední doby:

„V životě pana Evžena nastal zlom a klesl až na samé dno. Během krátké doby se ocitl na ulici, ale i přesto, že neměl kde bydlet, neutekl k alkoholu a nikdy nepřekročil hranici zákona. Jelikož takhle žít nechtěl, vyhledal si noclehárnu, prošel azylovými domy, kde poznával nové lidi, kteří jej posouvali dál, až se dostal do služby sociální rehabilitace. Nastoupil do startovacího bytu a začal řešit své finance. Od roku 2015 navštěvuje tréninkové prostory. Nejenže se zde zdokonalil v domácích pracích, jako je vaření či pečení, ale seznámil se zde také s různými technikami tvoření, které si přenesl i do svého volného času doma a naučil se zde spolupracovat s dalšími lidmi. Nabyté dovednosti předává druhým, kteří jsou v podobné situaci, jako byl on sám. Pan Evžen se chce stát dobrovolníkem v Charitě Ostrava a vstoupit do programu samostatného nájemního bydlení. S Akční skupinou lidí bez domova jezdí po ČR a podílí se např. na přípravě zákona o sociálním bydlení. Nikdy by si nepomyslel, že se díky těžké životní fázi podívá i do Bruselu, kam byl vyslán jako zástupce z ČR na konferenci zabývající se problémem sociálního bydlení.“

Děkujeme za poskytnutou podporu z Evropského sociálního fondu a státního rozpočtu ČR v rámci Operačního programu zaměstnanost.

Logo OPZ barevné
Sociální služba Charitní středisko sv. Lucie - sociální rehabilitace je spolufinancována Evropskou unií v rámci realizace projektu "Rozvoj a optimalizace služby sociální rehabilitace".

Podpořte nás
 

Projekty Charity Ostrava jsou realizovány s finanční podporou statutárního města Ostravy, Moravskoslezského kraje
a Evropské unie.

 

          Statutární město Ostrava

 

Moravskoslezský kraj - logo

 

Evropská unie - Evpropský sociální fond - Operační program zaměsnanost

 

Evropská unie - Evpropský fond pro regionální rozvoj - Integrovaný regionální operační program

 

 
 

Akce

23. 1. 2018, 15:47 — 13. 12. 2018, 23:59

Nebojte se pečovat - kurzy

15. 5. 2018, 15:34 — 3. 9. 2018, 23:59

Jak vypadá chudoba? Fotosoutěž!

24. 5. 2018, 15:33 — 30. 6. 2018, 23:59

Program v Charitním středisku Gabriel - 6/2018

 
 

Charita Ostrava na Facebooku:Facebook - logo

 

 Portál darování neziskovkám:
Daruj správně - logo

Kulturní akce nejen v Ostravě:

Ostravský informační servis

Software pro neziskovky:
Techsoup Česká republika

 

 

 

Odkazy