Charita Ostrava pomáhá lidem bez domova přímo v terénu

Charitní dům sv. Benedikta Labre - terénní programy

Charita Ostrava rozšířila spektrum služeb pro lidi v nouzi. Terénní sociální pracovníci v Ostravě dochází od počátku letošního roku přímo za lidmi na úplném okraji společnosti. Provoz nové sociální služby „terénní programy“ finančně podporuje Evropský sociální fond v rámci Operačního programu zaměstnanost.

Charitní dům sv. Benedikta Labre - terénní programy„Je odhadováno, že v Ostravě žije okolo 500 lidí bez přístřeší. Mnoho z těchto lidí v nouzi nevyužívá žádnou sociální službu, nechodí do denních center, žijí přímo „na ulici“. Právě těmto lidem poskytujeme od počátku letošního roku přímo v terénu základní sociální poradenství, pomoc při obstarávání osobních záležitostí, zajištění materiální pomoci, nabízíme možnost využít návazné služby, doprovázíme je na úřad atd. Smyslem služby je podpora lidí bez domova směřující k jejich možnému začlenění zpět do společnosti“ popisuje nový projekt Charity Ostrava její ředitel Martin Pražák.

Terénní programy Charity Ostrava se zaměřují na podporu lidí v nouzi, kteří žijí ve vyloučených lokalitách především v Ostravě-Vítkovicích a Ostravě-Jih a nepřicházejí do žádné ze služeb tzv. sociální prevence, jako jsou např. nízkoprahové denní centrum nebo noclehárna. Jsou to lidé žijící na úplném okraji společnosti, jejichž sociální vazby jsou naprosto zpřetrhány. Jedním z rizik života na ulici je rovněž v zimním období možnost vážného poškození zdraví člověka, nebo i umrznutí.

Charitní dům sv. Benedikta Labre - terénní programySociální služba Charitní dům sv. Benedikta Labre - terénní programy, je financována Evropskou unií v rámci realizace projektu "Zřízení a rozvoj sociální služby terénní programy". Tříletý projekt umožňuje pořízení základního vybavení pro dispečink služby, nutné pracovní prostředky pro každodenní práci v terénu za jakýchkoliv klimatických podmínek, pokrytí mzdových nákladů sociálních pracovníků, náklady na externí spolupráci se zdravotní sestrou, která poskytne základní ošetření lidem bez domova přímo v terénu.

„Lidi bez domova podporujeme a motivujeme, aby jejich tíživou situaci přestali vnímat jako bezvýchodnou. Zároveň spolupracujeme s návaznými službami a institucemi, které se podílejí na řešení situace těchto lidí v nouzi,“ charakterizuje cíl nové služby Ivo Křížka, vedoucí sociální pracovník Terénních programů Charity Ostrava.

Terénní programy pro lidi bez přístřeší poskytuje v dalších oblastech Ostravy partnerská organizace - Armáda spásy. Projekty Charity Ostrava a Armády spásy na rozvoj terénní sociální práce jsou podpořeny Evropským sociálním fondem z Operačního programu zaměstnanost.

 

Logo OPZ barevné

Sociální služba Charitní dům sv. Benedikta Labre - terénní programy je financována Evropskou unií v rámci realizace projektu "Zřízení a rozvoj sociální služby terénní programy".

Podpořte nás
 

Projekty Charity Ostrava jsou realizovány s finanční podporou statutárního města Ostravy, Moravskoslezského kraje
a Evropské unie.

 

          Statutární město Ostrava

 

Moravskoslezský kraj - logo

 

Evropská unie - Evpropský sociální fond - Operační program zaměsnanost

 

Evropská unie - Evpropský fond pro regionální rozvoj - Integrovaný regionální operační program

 

 
 

Akce

23. 1. 2018, 15:47 — 13. 12. 2018, 23:59

Nebojte se pečovat - kurzy

15. 5. 2018, 15:34 — 3. 9. 2018, 23:59

Jak vypadá chudoba? Fotosoutěž!

24. 5. 2018, 15:33 — 30. 6. 2018, 23:59

Program v Charitním středisku Gabriel - 6/2018

 
 

Charita Ostrava na Facebooku:Facebook - logo

 

 Portál darování neziskovkám:
Daruj správně - logo

Kulturní akce nejen v Ostravě:

Ostravský informační servis

Software pro neziskovky:
Techsoup Česká republika

 

 

 

Odkazy