Zobrazit podle typu:
Zobrazit podle času:
Rubriky:    

Koncert Charity Ostrava pro ohrožené děti a mládež

Koncert Charity Ostrava na podporu ohrožených dětí a mládeže proběhne ve středu 17. září 2014. V kostele Sv. Ducha v Ostravě-Zábřehu vystoupí sopranistka Eva Dřízgová - Jirušová s orchestrem Camerata Janáček, slovenská zpěvačka Sima Martausová se saxofonistou Michalem Žáčkem a ArcelorMittal Gospel s kapelou Ezyway.

Magnetky s logy hospicových služeb

Již sedm let mají občané Ostravy a okolí možnost využívat služeb Hospice sv. Lukáše, specializovaného zdravotnického zařízení provozovaného Charitou Ostrava. Mobilní hospic a ošetřovatelská služba sv. Kryštofa poskytuje klientům domácí péči od roku 1991.

Výběrové řízení na dodavatele vzdělávacích aktivit

Dne 8. 8. 2014 bylo vyhlášeno nové výběrové řízení na dodavatele vzdělávacích aktivit v rámci projektu „Vzděláváním zaměstnanců Charity Frýdek - Místek a Charity Ostrava k rozvoji sociálních služeb“, reg. č. CZ.1.04/3.1.03/A7.00095.

Žádost o použité šatsvo pro lidi bez domova

Součástí sociálních služeb pro lidi bez domova je i možnost využít služeb šatníků, které jsou provozovány v nízkoprahovém denním centru sv. Benedikta Labre a v azylovém domě a noclehárně sv. Františka. Lidé v nich získají základní ošacení, aby byli ochráněni před vlivy počasí a mohli se cítit důstojně.

Chcete být užiteční? Darujte svůj čas lidem...

Smyslem dobrovolnického hospicové hnutí je poskytování pomoci lidem v závěru života, doprovázení nemocných a umírajících, kteří mohou být osamělí v domácnostech nebo ve zdravotnických zařízeních.

Charitní hospicová poradna nabízí pomoc v těžkých životních situacích

Posláním Charitní hospicové poradny je poskytovat základní a odborné sociální poradenství, doprovázení, psychologickou a duchovní pomoc. Služba je určena pro lidi nevyléčitelně nemocným, jejich příbuzné a ty, kteří o nemocné rodinné příslušníky pečují nebo aktuálně prožívají smutek po úmrtí blízkého.

Dotazníkové šetření spokojenosti se službami

Charita Ostrava se snaží poskytovat uživatelům sociálních služeb co nejkvalitnější služby. Podkladem pro zvyšování jejich kvality je i každoroční dotazníkové šetření zaměřené na spokojenost se službami, které je adresováno jak samotným uživatelům služeb, tak i jejím blízkým, rodinným příslušníkům.

Lidé lidem - 26. 6. 2014

Sedmý ročník tradiční akce Lidé lidem pořádané statutárním městem Ostrava se bude konat ve čtvrtek 26. června 2014 od 9 do 16.30 h na Masarykově náměstí v Ostravě a představí se na něm organizace, které ve městě poskytují sociální služby a související aktivity.

Leták ke stažení: 26. 6. 2014 Lidé lidem

Katalog sociálních služeb a souvisejících aktivit ve městě Ostrava
Komunitní plánování sociálních služeb Ostrava

Místo: Ostrava, Masarykovo náměstí
Termín: 26. 6. 2014, 09:00 — 26. 6. 2014, 16:30

Zahrada 2014

Charitní dům Salvator Krnov Vás srdečně zve na zahradní akci 7. ročník společenské akce ZAHRADA 2014 pro obyvatele charitního domu, rodinné příslušníky, personál a spolupracující organizace.

Ke stažení: leták Zahrada 21. 6. 2014

Místo: Krnov, M. Švabinského 10, Charitní dům Salvator Krnov
Termín: 21. 6. 2014, 15:00 — 21. 6. 2014, 18:00
Podpořte nás
 

Projekty Charity Ostrava jsou realizovány s finanční podporou statutárního města Ostravy, Moravskoslezského kraje
a Evropské unie.

 

          Statutární město Ostrava

 

Moravskoslezský kraj - logo

 

Evropská unie - Evpropský sociální fond - Operační program zaměsnanost

 

Evropská unie - Evpropský fond pro regionální rozvoj - Integrovaný regionální operační program

 

 
 

Akce

23. 1. 2018, 15:47 — 13. 12. 2018, 23:59

Nebojte se pečovat - kurzy

23. 4. 2018, 11:22 — 31. 5. 2018, 17:00

Program v Charitním středisku Gabriel - 5/2018

15. 5. 2018, 15:34 — 3. 9. 2018, 23:59

Jak vypadá chudoba? Fotosoutěž!

 
 

Charita Ostrava na Facebooku:Facebook - logo

 

 Portál darování neziskovkám:
Daruj správně - logo

Kulturní akce nejen v Ostravě:

Ostravský informační servis

Software pro neziskovky:
Techsoup Česká republika

 

 

 

Odkazy