Skupina ČEZ podpoří hřiště u azylového domu

Charitní dům sv. Zdislavy

S vybudováním nového dětského hřiště u azylového domu pro matky s dětmi pomůže Charitě Ostrava Skupina ČEZ. Díky zapojení veřejnosti na portálu Pomáhej pohybem podpoří Nadace ČEZ tento projekt částkou 34 823 Kč.

Hlasujte pro altán v Hospici sv. Lukáše

Hospic sv. Lukáše

V programu Era pomáhá regionům 2015 byl nominován projekt Charity Ostrava "Zahradní altán pro Hospic sv. Lukáše" do hlasování pro jeho zařazení k podpoře. Prosíme o podporu Vašim hlasem v regionu Slezsko na webu: Era pomáhá regionům.

Chodník do nebe v hospici již slouží klientům

Hospic sv. Lukáše

Zlepšit možnost využívání zahrady pro klienty Hospice sv. Lukáše si kladla za cíl úprava povrchu chodníků v jeho areálu. Finančně tento projekt podpořila grantem Nadace ČEZ a také dárci kampaně Chodník do nebe.

Evropské peníze zlepšují kvalitu života lidí s duševním onemocněním

Charitní dům Salvator Krnov

Díky finanční podpoře z Regionálního operačního programu Moravskoslezsko se v Charitním domě Salvator Krnov uskutečňuje projekt s názvem „Domov Salvator - podpora kvality života lidí s duševním onemocněním“.

Výzva k podaní nabídky - stavební úpravy Charitní dům sv. Václava

Charita Ostrava vyhlašuje veřejnou zakázku "Stavební úpravy Charitního domu sv. Václava - "Bezbariérový vstup v rámci zvýšení technických standardů a humanizace služeb" a "Úprava vjezdu do areálu". Písemné nabídky dle níže uvedené zadávací dokumentace lze podat do 24. 7. 2015 do 12:00 h.

Vítejte v ostravské pouliční Palečkově kavárně

Palečkova kavárna na Černé louce v Ostravě

V úterý a ve středu 14. a 15. července se v Ostravě koná Festival v ulicích, který představí široké veřejnosti interprety následného festivalu Colours of Ostrava. Jednou z atrakcí bude venkovní Palečkova kavárna, kterou připravila Česká spořitelna ve spolupráci s Nadací České spořitelny a s jejím partnerem, Charitou ČR.

Zahrada 2015 v Charitním domě Salvator Krnov

Zahrada 2015 v Charitním domě Salvator Krnov

V Charitním domě Salvator Krnov se konal již 8. ročník akce s názvem Zahrada 2015 – jejímž cílem je umožnit setkání uživatelů, zaměstnanců, rodinných příslušníků, dobrodinců a příznivců charitního domu.

Festival Slezská lilie 2015 se blíží

Slezská lilie 2015

Slezská Lilie je mezinárodní křesťanský festival současné hudby konaný ve dnech 13. – 14. června. Jeho cílem je vytvářet klidnou atmosféru lidské sounáležitosti a snažit se pomáhat překonávat bariéry společenských předsudků nejen pomocí hudby. Program bude vysílán TV Noe v přímém přenosu.

Charita ve středu - pomoc lidem v závěru života

Charita ve středu - pomoc lidem v závěru života

Pořad Charita ve středu z produkce TV NOE byl 27. 5. 2015 zaměřen na pomoc lidem v závěru života. Charita Ostrava  provozuje Hospic sv. Lukáše a Mobilní hospic sv. Kryštofa. Záznam a reprízy pořadu jsou dostupné na v archivu TV NOE=>.

Sociální šatník Charity Ostrava nově ve Vítkovicích

Šatník Charity Ostrava

Sociální šatník pro lidi v obtížné životní situaci otevřela Charita Ostrava v Ostravě-Vítkovicích na ul. Jeremenkova 8. Smyslem šatníku je předávání darovaného ošacení a obuvi lidem, kteří to potřebují.

Podpořte nás
 

Projekty Charity Ostrava jsou realizovány s finanční podporou statutárního města Ostravy, Moravskoslezského kraje, Programu švýcarsko-české spolupráce
a Evropské unie.

 

          Statutární město Ostrava

 

Moravskoslezský kraj - logo


Program švýcarsko-české spolupráce

 

Evropská unie - Evpropský sociální fond - Operační program zaměsnanost

 

 
 

Charita Ostrava na Facebooku:Facebook - logo

 

 Portál darování neziskovkám:
Daruj správně - logo

Kulturní akce nejen v Ostravě:

Ostravský informační servis

Software pro neziskovky:
Techsoup Česká republika

 

 

 

Odkazy

 
 

Akce

1. 6. 2017, 08:00 — 30. 6. 2017, 17:00

Program v Charitním středisku Gabriel 6/2017

29. 6. 2017, 16:00 — 29. 6. 2017, 18:00

Beseda s Vlaďkou Dohnalovou a jejími hosty - 29. 6. 2017

3. 7. 2017, 08:00 — 31. 7. 2017, 16:00

Můj svět - výstava fotografií - 3. - 31. 7. 2017