V Ostravě uvítali tři krále na magistrátu, na biskuství i v TV Noe

Charitní koledníci s primátorem na ostravském magistrátu 4. ledna 2016.

Skupinu koledníků převlečených za bájné mudrce z východu zavítala na ostravský magistrát, navštívila ostravsko-opavského biskupství i redakci křesťanské Televize Noe. Všude byli "králové" vlídně přijati a obdarováni do zapečetěné pokladničky.

Přání Ostravanům přinesou Tři králové při tradiční sbírce

Tříkrálová sbírka 2016

S přáním štěstí, zdraví a pokoje do nového roku budou přicházet do ostravských domácností Tři králové v rámci tradiční celorepublikové veřejné sbírky pořádané 1. – 14. ledna 2016 již po šestnácté Charitou Česká republika. Tři králové budou přinášet dary v podobě tříkrálových kalendářů a cukru jako poděkování přispěvatelům za podporu pro lidi v nouzi.

Tříkrálová sbírka 2016

Tříkrálová sbírka

Tříkrálová sbírka 2016 bude v rámci Ostravy a okolních měst a obcí probíhat ve dnech 1. – 14. ledna 2016. Charita Ostrava se této tradiční veřejné sbírky, kterou na pomoc lidem v nouzi pořádá Charita Česká republika, zúčastní ve spolupráci s Charitou sv. Alexandra.

Rozvoj hospicové péče v Ostravě podpořilo Švýcarsko

Hospic sv. Lukáše

Dvouletý projekt Charity Ostrava zaměřený na rozvoj hospicových služeb v Ostravě úspěšně naplnil plánované cíle díky finanční podpoře z Programu švýcarsko-české spolupráce.

Rekord: Při Národní potravinové sbírce se vybralo 236 t potravin

Národní sbírka potravin 2015

V sobotu 21. listopadu se v rámci Národní potravinové sbírky vybralo v ČR celkem 236 tun potravin. Lidé pomáhali potřebným vždy přímo ve svém regionu. Pro lidi v nouzi, využívající služeb Charity Ostrava, dárci poskytli na 3 sbírkových místech 2 408 kg trvanlivých potravin.

Zlepšení kvality života seniorů z grantu Nadace EVZ

Charitní dům sv. Alžběty

Od půlky roku 2014 se v Charitním domě sv. Alžběty realizuje projekt podpořený německou Nadací EVZ, jehož smyslem je zlepšení kvality  života  seniorů,  zvláště  pak  obětí  nacionálního  socialismu.

VZP podporuje Charitu Ostrava

Všeobecná zdravotní pojišťovna ČR

Všeobecná zdravotní pojišťovna ČR je dlouhodobým partnerem Charity Ostrava při poskytování zdravotních hospicových služeb, ale také při realizaci souvisejících aktivit či benefičních koncertů.

Cenu Makropulos získala Charita Ostrava

Cenu Makropulos získala Charita Ostrava

Již tradičně se v první říjnový večer v Národním divadle v Praze uskutečnilo předávání Ceny Makropulos za péči o seniory, které každý rok pořádá občanské sdružení  Život 90. Cenu Makropulos představitelům Charity Ostrava předala náměstkyně ministra zdravotnictví Lenka Teska Arnoštová. Více v článku na webu MZ =>

Cenu Charity ČR obdrželo devět nominovaných

Zleva: R. Konečná, V. Švarc, M. Renzová, Evelin M. Habel, B. Kučera (T-Mobile), L. Curylo a Mons. P. Posád (Charita ČR), L. Gottwaldová (pro Janku Zbožínkovou), J. Swiderová, M. Malkusová, J. Eliáš a J. Zassiedko. Snímek Lubomír Kotek.

Devět pracovnic a pracovníků Charit obdrželo 31. října letošní Cenu Charity ČR. Toto ocenění je poděkováním a veřejným uznáním za nelehkou a obětavou práci vynikajících pracovníků, dobrovolníků a podporovatelů Charity ČR. Slavnostní předávání proběhlo v rámci 24. benefičního koncertu Arcidiecézní charity Praha v pražském Obecním domě.

Ocenění biskupa přijali také charitní pracovníci

Ocenění biskupa přijali také charitní pracovníci

Slavnost svaté Hedviky se již po páté stala příležitostí k poděkování těm, kteří se aktivně zapojují do života diecéze. Biskup František Václav Lobkowicz v pátek 16. 10. odměnil pamětním listem a medailí sv. Hedviky sedmadvacet mužů a žen. V seznamu najdeme také devět charitních pracovníků.

Podpořte nás
 

Projekty Charity Ostrava jsou realizovány s finanční podporou statutárního města Ostravy, Moravskoslezského kraje, Programu švýcarsko-české spolupráce
a Evropské unie.

 

          Statutární město Ostrava

 

Moravskoslezský kraj - logo


Program švýcarsko-české spolupráce

 

Evropská unie - Evpropský sociální fond - Operační program zaměsnanost

 

 
 

Charita Ostrava na Facebooku:Facebook - logo

 

 Portál darování neziskovkám:
Daruj správně - logo

Kulturní akce nejen v Ostravě:

Ostravský informační servis

Software pro neziskovky:
Techsoup Česká republika

 

 

 

Odkazy

 
 

Akce

1. 6. 2017, 08:00 — 30. 6. 2017, 17:00

Program v Charitním středisku Gabriel 6/2017

29. 6. 2017, 16:00 — 29. 6. 2017, 18:00

Beseda s Vlaďkou Dohnalovou a jejími hosty - 29. 6. 2017

3. 7. 2017, 08:00 — 31. 7. 2017, 16:00

Můj svět - výstava fotografií - 3. - 31. 7. 2017