Donátoři

Od února letošního roku realizujeme projekt Charitní dům sv. Františka – azylové zařízení pro lidi bez domova a kontaktní místo pro lidi v nouzi podpořeného z Operačního programu Rozvoj lidských zdrojů spolufinancovaného ze státního rozpočtu České republiky a Evropského sociálního fondu. Projekt je zaměřen na rozvoj a zkvalitnění sociální práce s osobami sociálně vyloučenými či ohroženými sociálním vyloučením.  

Tříkrálová sbírka 2006

Tříkrálová sbírka 2006 Charity Ostrava probíhala od 2. do 15. ledna 2006 ve spolupráci s Charitou sv. Alexandra v Ostravě-Vítkovicích a s dobrovolnickou Charitou v Brušperku.

Kolednickým skupinkám bylo vydáno celkem 269 pokladniček, koledování se zúčastnilo cca 800 koledníků a dětských koledníčků. Vykoledováno bylo celkem  1 078 645,- Kč, z čeho bylo Charitě Ostrava přiděleno 701 119,25 Kč. Vzhledem k tomu, že finanční příspěvky bylo možné poslat i složenkou, celkové vyhodnocení sbírky bude zveřejněno v následujícím období Sdružením Česká katolická charita, které je hlavním organizátorem sbírky. 

Podpořte nás
 

Projekty Charity Ostrava jsou realizovány s finanční podporou statutárního města Ostravy, Moravskoslezského kraje, Programu švýcarsko-české spolupráce
a Evropské unie.

 

          Statutární město Ostrava

 

Moravskoslezský kraj - logo


Program švýcarsko-české spolupráce

 

Evropská unie - Evpropský sociální fond - Operační program zaměsnanost

 

 
 

Charita Ostrava na Facebooku:Facebook - logo

 

 Portál darování neziskovkám:
Daruj správně - logo

Kulturní akce nejen v Ostravě:

Ostravský informační servis

Software pro neziskovky:
Techsoup Česká republika

 

 

 

Odkazy

 
 

Akce

1. 6. 2017, 08:00 — 30. 6. 2017, 17:00

Program v Charitním středisku Gabriel 6/2017

29. 6. 2017, 16:00 — 29. 6. 2017, 18:00

Beseda s Vlaďkou Dohnalovou a jejími hosty - 29. 6. 2017

3. 7. 2017, 08:00 — 31. 7. 2017, 16:00

Můj svět - výstava fotografií - 3. - 31. 7. 2017