Poděkování dárcům a nová veřejná sbírka

Poděkování dárcům a nová veřejná sbírka

Charita Ostrava využívá veřejné sbírky k oslovení dárců, kteří takto mohou podpořit konkrétně stanovený účel. V červnu 2013 skončila sbírka na financování investic v poskytovaných službách, kde se shromáždilo bezmála 240 tis. Kč. Všem přispěvatelům děkujeme!

Mobilní hospic sv. Kryštofa podpořen při Zlaté tretře

Mobilní hospic sv. Kryštofa podpořen při Zlaté tretře

Významnou finanční podporu pro provoz mobilního hospice a ošetřovatelské služby sv. Kryštofa převzal ředitel Charity Ostrava Martin Pražák v rámci konání letošní Zlaté tretry. Částku 100 tis. Kč věnovala společnost TK PLUS, s.r.o.

Benefice Let´s rock for Charita pomohla lidem v nouzi

Benefice Let´s rock for Charita pomohla lidem v nouzi

Rocková benefice Let´s rock for Charita přinesla v rámci prodeje vstupného a darů výtěžek 18 104 Kč, který bude vyžitý na podporu Hospice sv. Lukáše, Charitní pečovatelské služby – střediska Tereza i na pomoc lidem zasaženým letošní povodní.

Poděkování dárcům za povodňovou sbírku

Poděkování dárcům za povodňovou sbírku

Charita Ostrava ve spolupráci s Diecézní charitou ostravsko-opavskou uskutečnila v Ostravě materiální sbírku humanitární pomoci pro lidi postižené aktuálními povodněmi. Dary od jednotlivců, firem i jejich zaměstnanců se shromáždila do dočasného skladu v Charitním domě sv. Alžběty. Děkujeme všem dárcům za poskytnutou podporu!

Použitý textil nemusí být odpadem

Použitý textil nemusí být odpadem

Odkládání nepotřebného textilu bude pro Ostravany ještě pohodlnější. Díky dohodě mezi Magistrátem města Ostravy, Diakonií Broumov a odpadovou společností OZO Ostrava je v Ostravě nově rozmisťováno dalších dvaadvacet speciálních kontejnerů na textil.

Sbírky šatstva v domácnostech nerealizuje Charita Ostrava

Sbírky šatstva v domácnostech nerealizuje Charita Ostrava

Na Charitu Ostrava se stále obrací lidé ohledně aktuálních sbírek šatstva v Ostravě, které jsou inzerovány na letácích přímo v domácnostech a realizují soukromé společností. Tyto podomní sbírky nejsou realizované Charitou Ostrava. Pro informace o sběru šatstva, prosíme, použijte kontakty uvedené na letáku.

Slezská lilie 2013 - Přijďte včas stý a třístý návštěvník dostane dárek

Slezská lilie 2013 - Přijďte včas stý a třístý návštěvník dostane dárek

Již tento víkend 15. a 16. června proběhne festival Slezská lilie. Návštěvník, který si zakoupí vstupné na sobotní program a přijde jako stý nebo třístý dostane mobilní telefon.

Benefice Let´s rock for Charita pomůže hospici i lidem po povodních

Benefice Charity Ostrava Let´s rock for Charita proběhne v Ostravě-Staré Bělé 22. 6. 2013 od 18 h. Výtěžek vstupného bude využit na podporu seniorů, lidí v závěru života. Polovina získané částky bude poskytnuta také lidem postižených aktuálními povodněmi, pro které Charita Ostrava zároveň vyhlašuje materiální sbírku humanitární pomoci.

Pomoc lidem zasaženým povodní

Pomoc lidem zasaženým povodní

Charita Ostrava ve spolupráci s Diecézní charitou ostravsko-opavskou vyhlašuje materiální sbírku humanitární pomoci pro lidi postižené aktuálními povodněmi. Humanitární pomoc můžete osobně doručit do dočasného skladu v Charitním domě sv. Alžběty, Zelená 2514/73 v Ostravě-Mariánských Horách.

V šatnících schází ošacení pro lidi bez domova

V šatnících schází ošacení pro lidi bez domova

Součástí sociálních služeb pro lidi bez domova je i možnost využít služeb šatníků, které jsou provozovány jak v nízkoprahovém denním centru sv. Benedikta Labre, tak i v azylovém domě a noclehárně sv. Františka.

Podpořte nás
 

Projekty Charity Ostrava jsou realizovány s finanční podporou statutárního města Ostravy, Moravskoslezského kraje, Programu švýcarsko-české spolupráce
a Evropské unie.

 

          Statutární město Ostrava

 

Moravskoslezský kraj - logo


Program švýcarsko-české spolupráce

 

Evropská unie - Evpropský sociální fond - Operační program zaměsnanost

 

 
 

Charita Ostrava na Facebooku:Facebook - logo

 

 Portál darování neziskovkám:
Daruj správně - logo

Kulturní akce nejen v Ostravě:

Ostravský informační servis

Software pro neziskovky:
Techsoup Česká republika

 

 

 

Odkazy

 
 

Akce

1. 8. 2017, 08:00 — 31. 8. 2017, 17:00

Program v Charitním středisku Gabriel 8/2017

6. 9. 2017, 09:00 — 6. 9. 2017, 15:00

Samaritán Open Ostrava 2017

14. 9. 2017, 14:00 — 14. 9. 2017, 17:00

Jak pečovat o nemocného v domácím prostředí - 14. 9. 2017