Vyhlášení výběrového řízení na dodavatele vzdělávacích aktivit

Dne 26. 2. 2014 bylo vyhlášeno výběrové řízení na dodavatele vzdělávacích aktivit v rámci projektu „Vzděláváním zaměstnanců Charity Frýdek - Místek a Charity Ostrava k rozvoji sociálních služeb“, reg. č. CZ.1.04/3.1.03/A7.00095. Více informací o podmínkách výběrového řízení naleznete na:http://www.esfcr.cz/zakazky/vyberove-rizeni-na-dodavatele-vzdelavacich-aktivit-v-ramci-5

Stanovisko Charity k pomluvě šířené e-mailem

Rozpečeťování pokladniček v Praze

Vážení návštěvníci, bohužel Vás musíme informovat, že se v posledních dnech začalo prostřednictvím internetu šířit lživé nařčení, proti kterému se musíme zásadně ohradit! Tento řetězový e-mail (hoax) se snaží poškodit dobré jméno Charity ČR a její Tříkrálovou sbírku. 

Charita ČR vyhlašuje sbírku pro Ukrajinu

Charita Česká republika vyhlašuje veřejnou finanční sbírku na pomoc obětem nepokojů na Ukrajině. Pomoc Charity bude zaměřena na podporu zdravotnických zařízení a následnou pomoc lidem, kteří se v důsledku nepokojů dostali do stavu nouze. Jedná se například o zraněné, lidi s postižením, existenčně ohrožené rodiny s dětmi, pozůstalé apod.

Nový pořad Tv Noe: Charita ve středu

Domov pokojného stáří v Cetechovicích

Charita ve středu je název nového pořadu Televize Noe, který každý měsíc divákům představí některou z životních situací, v níž se člověk neobejde bez pomoci druhých. První díl 19. února bude věnován Alzheimerově chorobě a projektu Charity Kroměříž v Cetechovicích.

Důstojný vstup do charitního centra pro lidi bez domova

Otevření nových vstupních prostor Charitního domu sv. Benedikta Labre

Ženy a muži bez domova přicházející do nízkoprahového denního centra v Charitním domě sv. Benedikta Labre mohou od února vstupovat důstojně díky rekonstrukci uskutečněné Charitou Ostrava za podpory statutárního města Ostravy, Moravskoslezského kraje a dalších donátorů.

Švýcarsko pomůže Charitě Ostrava vytvořit bezpečné místo pro děti a mládež

Charitní středisko Michala Magone

Díky finanční podpoře z Programu švýcarsko-české spolupráce se v Charitním středisku Michala Magone uskuteční projekt s názvem „Bezpečné místo pro děti a mládež“. Cílem je rozšíření programů pro mladé lidi a výměna oken v zastaralém objektu nízkoprahového centra.

Program švýcarsko-české spolupráce podporuje rozvoj hospicové péče v Ostravě

Hospic sv. Lukáše - lůžková hospicová péče

Projekt zaměřený na financování rozvoje hospicových služeb s názvem „Komplexní program rozvoje hospicové péče v Charitě Ostrava“ byl podpořen z Programu švýcarsko-české spolupráce. Cílem je zvyšování kvalifikace zdravotníků a stabilizace hospicových služeb.

Ostravané byli štědří k lidem v nouzi při Tříkrálové sbírce

Ostravané byli štědří k lidem v nouzi při Tříkrálové sbírce

V tradiční Tříkrálové sbírce na podporu lidí v nouzi se díky štědrosti obyvatel Ostravy a přilehlých obcí shromáždila částka 1 474 273 Kč. Peníze z veřejné sbírky využije Charita Ostrava a Charita sv. Alexandra na podporu služeb pro lidi bez přístřeší, klienty mobilního hospice, lidi se zdravotním postižením v chráněných dílnách nebo přímou hmotnou pomoc lidem v nouzi.

Bohémský ples nabídne tři kapely, dvě divadla a pomůže bezdomovcům

Bohémský ples nabídne tři kapely, dvě divadla a pomůže bezdomovcům

Není ples jako ples. Ten, který se uskuteční v sobotu v Radniční restauraci v centru Ostravy, je nejenom zárukou dobré zábavy, ale i kvalitní rockové hudby.

Potřebujete poradit s péčí o blízkého?

Potřebujete poradit s péčí o blízkého?

Charita Ostrava v rámci aktivit Charitní hospicové poradny a Mobilního hospice sv. Kryštofa nabízí možnost zdarma se seznámit s péčí o nemocného člověka v domácím prostředí. Na společném setkání s profesionálními zdravotními sestrami se dozvíte, jak zvládnout péči o člověka se sníženou pohyblivostí a získáte informace o sociálních službách.

Podpořte nás
 

Projekty Charity Ostrava jsou realizovány s finanční podporou statutárního města Ostravy, Moravskoslezského kraje
a Evropské unie.

 

          Statutární město Ostrava

 

Moravskoslezský kraj - logo

 

Evropská unie - Evpropský sociální fond - Operační program zaměsnanost

 

Evropská unie - Evpropský fond pro regionální rozvoj - Integrovaný regionální operační program

 

 
 

Akce

23. 1. 2018, 15:47 — 13. 12. 2018, 23:59

Nebojte se pečovat - kurzy

29. 3. 2018, 14:46 — 30. 4. 2018, 17:00

Program v Charitním středisku Gabriel 4/2018

23. 4. 2018, 11:22 — 31. 5. 2018, 17:00

Program v Charitním středisku Gabriel - 5/2018

 
 

Charita Ostrava na Facebooku:Facebook - logo

 

 Portál darování neziskovkám:
Daruj správně - logo

Kulturní akce nejen v Ostravě:

Ostravský informační servis

Software pro neziskovky:
Techsoup Česká republika

 

 

 

Odkazy