Sbírka pro oběti povodní na Balkáně

Sbírka pro oběti povodní na Balkáně

Rozsáhlé povodně v Srbsku a v Bosně a Hercegovině způsobily obrovské škody. Charita ČR ze svého krizového fondu uvolnila částku 100 000 Kč a vyhlásila veřejnou finanční sbírku a dárcovskou SMS. Nabízíme banner a plakátky ke stažení. 

Fotbalový turnaj azylových domů Samaritán Open Ostrava 2014

Samaritán Open Ostrava 2014

Ve středu 21. května 2014 se od 11 h uskuteční fotbalový turnaj azylových domů Samaritán Open Ostrava 2014, jehož smyslem je propojení sportu s tématem sociálního vyloučení lidí bez domova. Akce Charity Ostrava se uskuteční za podpory Statutárního města Ostravy v rámci projektu Ostrava – Evropské město sportu 2014. Záštitu převzal biskup ostravsko-opavský Mons. František V. Lobkowicz.

Běh Benedikta Labre 2014 podpořil lidi bez domova

Běh Benedikta Labre 2014 podpořil lidi bez domova

V sobotu 5. 3. 2014 se uskutečnil v rámci projektu Ostrava - Evropské město sportu 2014 sportovně-benefiční Běh Benedikta Labre, jehož smyslem je podpora lidí bez domova. Výtěžek startovného 17 721 Kč bude využitý pro zajištění sociální služby nízkoprahového denního centra.

Ukončení výběrového řízení na dodavatele vzdělávacích aktivit

Dne 5. 5. 2014 bylo ukončeno výběrové řízení na dodavatele vzdělávacích aktivit v rámci projektu „Vzděláváním zaměstnanců Charity Frýdek - Místek a Charity Ostrava k rozvoji sociálních služeb“, reg. č. CZ.1.04/3.1.03/A7.00095. V jedné časti, však nebyl dodavatel vybrán a nejbližší době proběhne nové výběrové řízení.

 

ESF EU OPLZZ

 

Běh Benedikta Labre v Ostravě – evropském městě sportu 2014

Běh Benedikta Labre v Ostravě – evropském městě sportu 2014

V sobotu 3. května 2014 se od 11 h uskuteční sportovně - benefiční Běh Benedikta Labre, jehož smyslem je podpora lidí bez domova. Výtěžek ze startovného bude v rámci povolené veřejné sbírky využit na podporu provozu nízkoprahového denního centra Charity Ostrava.

Moravskoslezský kraj podpořil aktivity Charity Ostrava

Hospic sv. Lukáše - lůžkový hospic

Pro rok 2014 byla činnost Charity Ostrava podpořena Moravskoslezským krajem v rámci několika jeho vyhlášených dotačních titulů. Finance v celkovém rozsahu 262 500 Kč přispějí k zajištění provozu a kvality poskytovaných sociálních a zdravotních služeb.

Velikonoční přání 2014

Velikonoční přání 2014

Přejeme Vám požehnané a radostné prožití Velikonočních svátků!

Poděkování za Nepotřebné věci potřebným lidem

Poděkování za Nepotřebné věci potřebným lidem

V pořadí devátá humanitární sbírky "Nepotřebné věci potřebným lidem" připravila Charita Ostrava ve spolupráci s Diakonií Broumov 15. 4. 2014 na nákladním nádraží ČD Cargo v Ostravě. I přes nepřízeň počasí dárci z Ostravy a okolí naplnili asi dvě třetiny nákladního vagónu humanitárním materiálem (cca 7 tun), především šatstvem.

Nepotřebné věci potřebným lidem po deváté

Nepotřebné věci potřebným lidem po deváté

Celoostravská humanitární sbírka šatstva a dalších věcí Charity Ostrava ve spolupráci s Diakonií Broumov „Nepotřebné věci potřebným lidem“ proběhne v Ostravě 15. dubna 2014. Darováním nepotřebných oděvů umožní dárci jejich další využití, vytvoří pracovní příležitost lidem v krizové životní situaci a pomůžou šetřit životní prostředí.

Vzdělávání o hospicové péči v nemocnicích

Vzdělávání o hospicové péči v nemocnicích

Hospicová péče v Ostravě se rozvíjí také v oblasti vzdělávání zdravotních sester z Fakultní nemocnice Ostrava, Městské nemocnice Ostrava a Vítkovické nemocnice, kde se v průběhu dvouletého trvání projektu „Komplexní program rozvoje hospicové péče v Charitě Ostrava“ financovaného z Programu česko-švýcarské spolupráce, uskuteční cyklus akreditovaných školících akcí.

Podpořte nás
 

Projekty Charity Ostrava jsou realizovány s finanční podporou statutárního města Ostravy, Moravskoslezského kraje
a Evropské unie.

 

          Statutární město Ostrava

 

Moravskoslezský kraj - logo

 

Evropská unie - Evpropský sociální fond - Operační program zaměsnanost

 

Evropská unie - Evpropský fond pro regionální rozvoj - Integrovaný regionální operační program

 

 
 

Akce

23. 1. 2018, 15:47 — 13. 12. 2018, 23:59

Nebojte se pečovat - kurzy

27. 8. 2018, 10:52 — 30. 9. 2018, 17:00

Program v Charitním středisku Gabriel - 9/2018

20. 9. 2018, 14:00 — 20. 9. 2018, 17:00

Jak pečovat o nemocného v domácím prostředí - 20. 9. 2018

 
 

Charita Ostrava na Facebooku:Facebook - logo

 

 Portál darování neziskovkám:
Daruj správně - logo

Kulturní akce nejen v Ostravě:

Ostravský informační servis

Software pro neziskovky:
Techsoup Česká republika

 

 

 

Odkazy