Moravskoslezský kraj podpořil aktivity Charity Ostrava

Hospic sv. Lukáše - lůžkový hospic

Pro rok 2014 byla činnost Charity Ostrava podpořena Moravskoslezským krajem v rámci několika jeho vyhlášených dotačních titulů. Finance v celkovém rozsahu 262 500 Kč přispějí k zajištění provozu a kvality poskytovaných sociálních a zdravotních služeb.

Velikonoční přání 2014

Velikonoční přání 2014

Přejeme Vám požehnané a radostné prožití Velikonočních svátků!

Poděkování za Nepotřebné věci potřebným lidem

Poděkování za Nepotřebné věci potřebným lidem

V pořadí devátá humanitární sbírky "Nepotřebné věci potřebným lidem" připravila Charita Ostrava ve spolupráci s Diakonií Broumov 15. 4. 2014 na nákladním nádraží ČD Cargo v Ostravě. I přes nepřízeň počasí dárci z Ostravy a okolí naplnili asi dvě třetiny nákladního vagónu humanitárním materiálem (cca 7 tun), především šatstvem.

Nepotřebné věci potřebným lidem po deváté

Nepotřebné věci potřebným lidem po deváté

Celoostravská humanitární sbírka šatstva a dalších věcí Charity Ostrava ve spolupráci s Diakonií Broumov „Nepotřebné věci potřebným lidem“ proběhne v Ostravě 15. dubna 2014. Darováním nepotřebných oděvů umožní dárci jejich další využití, vytvoří pracovní příležitost lidem v krizové životní situaci a pomůžou šetřit životní prostředí.

Vzdělávání o hospicové péči v nemocnicích

Vzdělávání o hospicové péči v nemocnicích

Hospicová péče v Ostravě se rozvíjí také v oblasti vzdělávání zdravotních sester z Fakultní nemocnice Ostrava, Městské nemocnice Ostrava a Vítkovické nemocnice, kde se v průběhu dvouletého trvání projektu „Komplexní program rozvoje hospicové péče v Charitě Ostrava“ financovaného z Programu česko-švýcarské spolupráce, uskuteční cyklus akreditovaných školících akcí.

Sbírka Nepotřebné věci potřebným lidem v Ostravě

Sbírka Nepotřebné věci potřebným lidem v Ostrava

Celoostravská humanitární sbírka šatstva a dalších věcí Charity Ostrava ve spolupráci s Diakonií Broumov „Nepotřebné věci potřebným lidem“ proběhne opět 15. dubna 2014. Darováním nepotřebných oděvů umožní dárci jejich další využití, vytvoří pracovní příležitost lidem v krizové životní situaci a pomůžou šetřit životní prostředí.

Běh Benedikta Labre v Ostravě – evropském městě sportu

Běh Benedikta Labre v Ostravě – evropském městě sportu

V sobotu 3. května 2014 se od 11 h uskuteční sportovně - benefiční Běh Benedikta Labre, jehož smyslem je podpora lidí bez domova. Výtěžek ze startovného bude v rámci povolené veřejné sbírky využit na podporu provozu nízkoprahového denního centra Charity Ostrava.

Vyhlášení výběrového řízení na dodavatele vzdělávacích aktivit

Dne 26. 2. 2014 bylo vyhlášeno výběrové řízení na dodavatele vzdělávacích aktivit v rámci projektu „Vzděláváním zaměstnanců Charity Frýdek - Místek a Charity Ostrava k rozvoji sociálních služeb“, reg. č. CZ.1.04/3.1.03/A7.00095. Více informací o podmínkách výběrového řízení naleznete na:http://www.esfcr.cz/zakazky/vyberove-rizeni-na-dodavatele-vzdelavacich-aktivit-v-ramci-5

Stanovisko Charity k pomluvě šířené e-mailem

Rozpečeťování pokladniček v Praze

Vážení návštěvníci, bohužel Vás musíme informovat, že se v posledních dnech začalo prostřednictvím internetu šířit lživé nařčení, proti kterému se musíme zásadně ohradit! Tento řetězový e-mail (hoax) se snaží poškodit dobré jméno Charity ČR a její Tříkrálovou sbírku. 

Charita ČR vyhlašuje sbírku pro Ukrajinu

Charita Česká republika vyhlašuje veřejnou finanční sbírku na pomoc obětem nepokojů na Ukrajině. Pomoc Charity bude zaměřena na podporu zdravotnických zařízení a následnou pomoc lidem, kteří se v důsledku nepokojů dostali do stavu nouze. Jedná se například o zraněné, lidi s postižením, existenčně ohrožené rodiny s dětmi, pozůstalé apod.

Podpořte nás
 

Projekty Charity Ostrava jsou realizovány s finanční podporou statutárního města Ostravy, Moravskoslezského kraje
a Evropské unie.

 

          Statutární město Ostrava

 

Moravskoslezský kraj - logo

 

Evropská unie - Evpropský sociální fond - Operační program zaměsnanost

 

Evropská unie - Evpropský fond pro regionální rozvoj - Integrovaný regionální operační program

 

 
 

Akce

23. 1. 2018, 15:47 — 13. 12. 2018, 23:59

Nebojte se pečovat - kurzy

15. 5. 2018, 15:34 — 3. 9. 2018, 23:59

Jak vypadá chudoba? Fotosoutěž!

25. 6. 2018, 13:23 — 31. 7. 2018, 17:00

Program v Charitním středisku Gabriel - 7/2018

 
 

Charita Ostrava na Facebooku:Facebook - logo

 

 Portál darování neziskovkám:
Daruj správně - logo

Kulturní akce nejen v Ostravě:

Ostravský informační servis

Software pro neziskovky:
Techsoup Česká republika

 

 

 

Odkazy