Výzva k podaní nabídky - stavební úpravy Charitního domu Michala Magone

Charita Ostrava vyhlašuje veřejnou zakázku - Stavební úpravy Charitního domu Michala Magone - "Změna užívání 1. NP pro ubytování v rámci sociální služby, krizová pomoc pro rodiny s dětmi". Podrobnost k veřejné zakázce naleznete na Profilu zadavatele - Charity Ostrava.

Diecézní charita pomáhá v zahraničí již deset let. Oslaví to minifestivalem

Diecézní charita pomáhá v zahraničí již deset let. Oslaví to minifestivalem

Diecézní charita ostravsko-opavská pomáhá i v zahraničí, kde realizuje humanitární pomoc a rozvojovou spolupráci. Kromě Ukrajiny, kde pomoc nastartovala po tehdejších ničivých povodních, působí od minulého roku také v Moldavsku. Desetileté výročí pomoci oslaví Ukrajinským minifestivalem.

BlueEffect, Dohnal a Helan pro Charitu Ostrava

Sešli se, aby pomohli...17. 9. 2015

Legendární česká kapela BlueEffect, klarinetista Karel Dohnal & Smyčcové trio Janáčkovy filharmonie Ostrava a písničkář Pavel Helan vystoupí na koncertě Charity Ostrava, který proběhne 17. září 2015 od 19 h v kostele Sv. Ducha v Ostravě-Zábřehu a v přímém přenosu TV NOE.

Skupina ČEZ podpoří hřiště u azylového domu

Charitní dům sv. Zdislavy

S vybudováním nového dětského hřiště u azylového domu pro matky s dětmi pomůže Charitě Ostrava Skupina ČEZ. Díky zapojení veřejnosti na portálu Pomáhej pohybem podpoří Nadace ČEZ tento projekt částkou 34 823 Kč.

Hlasujte pro altán v Hospici sv. Lukáše

Hospic sv. Lukáše

V programu Era pomáhá regionům 2015 byl nominován projekt Charity Ostrava "Zahradní altán pro Hospic sv. Lukáše" do hlasování pro jeho zařazení k podpoře. Prosíme o podporu Vašim hlasem v regionu Slezsko na webu: Era pomáhá regionům.

Chodník do nebe v hospici již slouží klientům

Hospic sv. Lukáše

Zlepšit možnost využívání zahrady pro klienty Hospice sv. Lukáše si kladla za cíl úprava povrchu chodníků v jeho areálu. Finančně tento projekt podpořila grantem Nadace ČEZ a také dárci kampaně Chodník do nebe.

Evropské peníze zlepšují kvalitu života lidí s duševním onemocněním

Charitní dům Salvator Krnov

Díky finanční podpoře z Regionálního operačního programu Moravskoslezsko se v Charitním domě Salvator Krnov uskutečňuje projekt s názvem „Domov Salvator - podpora kvality života lidí s duševním onemocněním“.

Výzva k podaní nabídky - stavební úpravy Charitní dům sv. Václava

Charita Ostrava vyhlašuje veřejnou zakázku "Stavební úpravy Charitního domu sv. Václava - "Bezbariérový vstup v rámci zvýšení technických standardů a humanizace služeb" a "Úprava vjezdu do areálu". Písemné nabídky dle níže uvedené zadávací dokumentace lze podat do 24. 7. 2015 do 12:00 h.

Vítejte v ostravské pouliční Palečkově kavárně

Palečkova kavárna na Černé louce v Ostravě

V úterý a ve středu 14. a 15. července se v Ostravě koná Festival v ulicích, který představí široké veřejnosti interprety následného festivalu Colours of Ostrava. Jednou z atrakcí bude venkovní Palečkova kavárna, kterou připravila Česká spořitelna ve spolupráci s Nadací České spořitelny a s jejím partnerem, Charitou ČR.

Zahrada 2015 v Charitním domě Salvator Krnov

Zahrada 2015 v Charitním domě Salvator Krnov

V Charitním domě Salvator Krnov se konal již 8. ročník akce s názvem Zahrada 2015 – jejímž cílem je umožnit setkání uživatelů, zaměstnanců, rodinných příslušníků, dobrodinců a příznivců charitního domu.

Podpořte nás
 

Projekty Charity Ostrava jsou realizovány s finanční podporou statutárního města Ostravy, Moravskoslezského kraje, Programu švýcarsko-české spolupráce
a Evropské unie.

 

          Statutární město Ostrava

 

Moravskoslezský kraj - logo


Program švýcarsko-české spolupráce

 

Evropská unie - Evpropský sociální fond - Operační program zaměsnanost

 

 
 

Akce

1. 10. 2017, 08:00 — 31. 10. 2017, 17:00

Program v Charitním středisku Gabriel 10/2017

1. 11. 2017, 08:00 — 30. 11. 2017, 17:00

Program v Charitním středisku Gabriel 11/2017

9. 11. 2017, 15:00 — 9. 11. 2017, 17:00

Beseda s Pavlem Dreslerem - 9. 11. 2017

 
 

Charita Ostrava na Facebooku:Facebook - logo

 

 Portál darování neziskovkám:
Daruj správně - logo

Kulturní akce nejen v Ostravě:

Ostravský informační servis

Software pro neziskovky:
Techsoup Česká republika

 

 

 

Odkazy