Tříkrálová koleda skončila, sbírka podpoří stovky projektů pro lidi v nouzi

Kolednice z Dolní Lukavice na Přešticku. Foto: Radek Hora

Tříkrálové koledování v ulicích skončilo, koledníky s pokladničkou opatřenou logem Charity už dnes nepotkáte. V plném proudu je úřední rozpečeťování kolednických schránek a pečlivé sčítání obsahu. „Předběžné výsledky nás naplňují nadějí, že dárci štědře podpořili záměry naší sbírky pro pomoc lidem v nouzi. Výnos pomůže stovkám projektů zejména pro seniory, lidi s postižením, matky s dětmi v tísni, lidi bez domova a sociálně vyloučené. Všem dárcům i koledníkům ze srdce děkuji,“ říká ředitel Charity ČR Lukáš Curylo.

Služby pro lidi bez domova v zimě 2015/2016

Charitní dům sv. Benedikta Labre - nízkoprahové denní centrum - vánoční setkání pro lidi bez domova

V chladném zimním období pravidelně posilujeme kapacitu sociálních služeb pro lidi bez domova. Nejdůležitější pro lidi žijící na ulici je možnost pobytu v teple a nezbytností jsou také jídlo, nápoje, dobré oblečení a boty.

V Ostravě uvítali tři krále na magistrátu, na biskuství i v TV Noe

Charitní koledníci s primátorem na ostravském magistrátu 4. ledna 2016.

Skupinu koledníků převlečených za bájné mudrce z východu zavítala na ostravský magistrát, navštívila ostravsko-opavského biskupství i redakci křesťanské Televize Noe. Všude byli "králové" vlídně přijati a obdarováni do zapečetěné pokladničky.

Přání Ostravanům přinesou Tři králové při tradiční sbírce

Tříkrálová sbírka 2016

S přáním štěstí, zdraví a pokoje do nového roku budou přicházet do ostravských domácností Tři králové v rámci tradiční celorepublikové veřejné sbírky pořádané 1. – 14. ledna 2016 již po šestnácté Charitou Česká republika. Tři králové budou přinášet dary v podobě tříkrálových kalendářů a cukru jako poděkování přispěvatelům za podporu pro lidi v nouzi.

Tříkrálová sbírka 2016

Tříkrálová sbírka

Tříkrálová sbírka 2016 bude v rámci Ostravy a okolních měst a obcí probíhat ve dnech 1. – 14. ledna 2016. Charita Ostrava se této tradiční veřejné sbírky, kterou na pomoc lidem v nouzi pořádá Charita Česká republika, zúčastní ve spolupráci s Charitou sv. Alexandra.

Rozvoj hospicové péče v Ostravě podpořilo Švýcarsko

Hospic sv. Lukáše

Dvouletý projekt Charity Ostrava zaměřený na rozvoj hospicových služeb v Ostravě úspěšně naplnil plánované cíle díky finanční podpoře z Programu švýcarsko-české spolupráce.

Rekord: Při Národní potravinové sbírce se vybralo 236 t potravin

Národní sbírka potravin 2015

V sobotu 21. listopadu se v rámci Národní potravinové sbírky vybralo v ČR celkem 236 tun potravin. Lidé pomáhali potřebným vždy přímo ve svém regionu. Pro lidi v nouzi, využívající služeb Charity Ostrava, dárci poskytli na 3 sbírkových místech 2 408 kg trvanlivých potravin.

Zlepšení kvality života seniorů z grantu Nadace EVZ

Charitní dům sv. Alžběty

Od půlky roku 2014 se v Charitním domě sv. Alžběty realizuje projekt podpořený německou Nadací EVZ, jehož smyslem je zlepšení kvality  života  seniorů,  zvláště  pak  obětí  nacionálního  socialismu.

VZP podporuje Charitu Ostrava

Všeobecná zdravotní pojišťovna ČR

Všeobecná zdravotní pojišťovna ČR je dlouhodobým partnerem Charity Ostrava při poskytování zdravotních hospicových služeb, ale také při realizaci souvisejících aktivit či benefičních koncertů.

Cenu Makropulos získala Charita Ostrava

Cenu Makropulos získala Charita Ostrava

Již tradičně se v první říjnový večer v Národním divadle v Praze uskutečnilo předávání Ceny Makropulos za péči o seniory, které každý rok pořádá občanské sdružení  Život 90. Cenu Makropulos představitelům Charity Ostrava předala náměstkyně ministra zdravotnictví Lenka Teska Arnoštová. Více v článku na webu MZ =>

Podpořte nás
 

Projekty Charity Ostrava jsou realizovány s finanční podporou statutárního města Ostravy, Moravskoslezského kraje
a Evropské unie.

 

          Statutární město Ostrava

 

Moravskoslezský kraj - logo

 

Evropská unie - Evpropský sociální fond - Operační program zaměsnanost

 

Evropská unie - Evpropský fond pro regionální rozvoj - Integrovaný regionální operační program

 

 
 

Akce

23. 1. 2018, 15:47 — 13. 12. 2018, 23:59

Nebojte se pečovat - kurzy

1. 2. 2018, 08:00 — 28. 2. 2018, 17:00

Program v Charitním středisku Gabriel 2/2018

21. 2. 2018, 09:00 — 22. 2. 2018, 17:00

Dny otevřených dveří v Charitě Ostrava 2018

 
 

Charita Ostrava na Facebooku:Facebook - logo

 

 Portál darování neziskovkám:
Daruj správně - logo

Kulturní akce nejen v Ostravě:

Ostravský informační servis

Software pro neziskovky:
Techsoup Česká republika

 

 

 

Odkazy